Erik Dale

Når personlige konflikter koster penger

«De har aldri hatt noen god kjemi», «Vi kommuniserte dårlig fra første dag i prosjektet», «Jeg har aldri hatt noe særlig sans for holdningene NN viser. Ikke i dette prosjektet og ikke forrige». «Han er alltid sånn. Bare vrang og ikke løsningsorientert».

Erik Dale

Kommunikasjon- og organisasjonsdirektør
Kruse Smith Entreprenør

Dette er ikke sitatsjekk fra en lærebok i konflikthåndtering, men noen få av mange uttalelser jeg selv har overhørt i mine til nå syv år som direktør for kommunikasjon og organisasjon i et selskap med milliardomsetning i bygg -og anleggsbransjen. Mitt ansvar er folk, ikke regneark og risikomatriser. For det handler om folk. Følelser. Sympati og antipati. Om å ikke evne å lytte og mangle vilje til å ta andres perspektiv. Og ofte handler det om menn. Om testosteron og høyst maskuline reaksjonsmønstre. 

Jeg har med stor interesse fulgt oppslagene i media de siste ukene som beskriver konfliktnivået i bransjen vår. Disse har på en glimrende måte avdekket det vi alle har visst, nemlig at det brukes store summer på konflikter som egentlig burde vært løst ved at noen snakket sammen. Litt bedre, litt tidligere og litt mer. Og hvis ikke det hadde bidradd til å løse saken, burde personer blitt byttet ut. Litt før.

Hvorfor skjer dette? De formelle og juridiske svarene er mange og sammensatte. Men la meg påpeke et høyst undervurdert fokusområde; evne og ferdigheter innen mellommenneskelig kommunikasjon. Det høres sikkert soft ut og typisk noe som kommer fra «HR – folkene». Tull. Det er penger å spare på å løse konflikter på lavest mulig nivå. Millioner.

La meg lage et fiktivt eksempel.

Odd og Jarle skal bygge en bro til 400 millioner. Et prestisjeprosjekt. For begge. Odd er den offentlige byggherre sin prosjektleder og Jarle er prosjektleder hos entreprenøren. Odd er 59 år, har gått gradene i systemet uten formell utdannelse, men har et helt liv med broer over det ganske land bak seg. Jarle er 31 år gammel, utdannet sivilingeniør med master i konstruksjonsteknikk fra NTNU, og nylig ansatt hos entreprenøren. Dette er hans første prosjekt i denne størrelsen. Han er både spent og forventningsfull.

Odd har en del oppfatninger med seg i bagasjen. Han kaller det dyrekjøpt erfaring. Han liker dårlig teoretikere som har det i kjeften og synes de ofte forsvinner inn i begreper og «prosesser» som er fullstendig unødvendige. Over en øl med kolleger kaller han dem jyplinger uten hår på brystet. For han, er et ord et ord. Hans prosjektfilosofi er enkel; levere til avtalt tid, kost og kvalitet. Uansett. Han oppfattes som utålmodig og temperamentsfull. En beskrivelse han mener er en hedersbetegnelse.

Jarle er ambisiøs og vil bevise. Han setter sammen det han kaller et «komplementært team». Han er svært opptatt av «arbeidsprosesser som understøttes av digitale verktøy». Jarle har i tillegg tatt en videreutdanning i samspill og ledelse på BI og ønsker å benytte så mye han kan av denne kunnskapen på prosjektet. Han er overbevist om at «de beste resultatene skapes gjennom gode relasjoner». Jarle har alltid hørt at han er litt konfliktsky, men så langt i arbeidslivet har det gått greit.

Rekk opp hånda de som ikke kjenner seg igjen noe av dette. Odd og Jarle er to typer som finnes mange steder i vår bransje. Litt karikert, men de eksisterer i beste velgående.

Sjansen for at Odd og Jarle kolliderer er skyhøy. Relasjonen mellom disse to burde vært øverst på enhver risikomatrise i dette prosjektet. De vil kollidere på personlige verdier, kommunikasjonsform, fag, samarbeidsform, situasjonsforståelse, holdninger, etikk. Dette er rett og slett to personer med helt forskjellige psykologiske fabrikkinnstillinger.

La meg stille et retorisk spørsmål; har du noen gang opplevd at store forskjeller i verdisyn, holdninger og kommunikasjonsform har bidradd til spente og konfliktfylte situasjoner? Nemlig.

I vårt eget liv velger vi bort personer som utfordrer oss selv på disse forskjellene. Så ofte vi kan. Bevisst eller ubevisst. Og du er i alle fall glad du ikke skal bygge ei bro til 400 millioner med den personen du overhodet ikke matcher.

Men det skal Odd og Jarle….

Og her er mitt poeng. I lys av den dyrekjøpte kunnskapen vi nå har om konflikter i bransjen vår, er tiden overmoden for å styrke arbeidet med relasjonskompetanse i planlegging og gjennomføring av prosjekter. Kunnskap, erfaring og ferdigheter innen kommunikasjon må inn i risikogjennomganger og gjennomføringsmodeller.

Vi kan ikke tillate oss å bli overrasket over at noen ikke snakker sammen, har dårlig kjemi eller bidrar til å forsure samarbeidsklimaet i et prosjekt. Det må forebygges og jobbes profesjonelt og målrettet med. På lik linje med materialtretthet, forskalingsplanlegging og innkjøpsplaner.

Folk er folk. Mennesker er mennesker.