Riksvei 22 mot svenskegrensen er en av mange som mangler gul midtstripe. Arkivfoto. Foto: Torstein Bøe / NTB

Riksvei 22 mot svenskegrensen er en av mange som mangler gul midtstripe. Arkivfoto. Foto: Torstein Bøe / NTB

Naf kritisk til manglende satsing på bredere veier

Naf mener behovet for å oppgradere smale veier er hundre ganger større enn det regjeringen har satt av penger til.

– Av totalt 10.676 kilometer riksveier, er det rundt 1.100 kilometer som i dag er smalere enn 6 meter og mangler gul midtstripe. Ifølge tall fra regjeringen skal det brukes snaut 30 millioner kroner på oppgradering av smal riksvei i år. Behovet er mer enn 100 ganger så stort, skriver interesseorganisasjonen i en pressemelding.

– Mange er redde når de kjører på smale veier. Økt veibredde og midtoppmerking er tiltak som øker trafikksikkerheten og senker frykten. Derfor må det satses sterkt på vedlikehold og oppgradering av dårlige veier i den kommende transportplanen, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf.

Tallene er ifølge Naf hentet fra gjeldende Nasjonal transportplan (2022-2033) og fra statsbudsjettet for 2023. Den neste nasjonale transportplanen kommer i 2024.