I statsbudsjettet for 2022 kom det inn 130 millioner kroner ekstra til rassikring, hvorav halvparten skal gå hit til det som kalles Rogalands farligste vei, riksvei 13 ved Lovraeidet-Rødsliane. I oktober gikk det et stort steinras over veien. Foto: Peer Einar Klungtveit, Statens vegvesen / NTB

I statsbudsjettet for 2022 kom det inn 130 millioner kroner ekstra til rassikring, hvorav halvparten skal gå hit til det som kalles Rogalands farligste vei, riksvei 13 ved Lovraeidet-Rødsliane. I oktober gikk det et stort steinras over veien. Foto: Peer Einar Klungtveit, Statens vegvesen / NTB

NAF krever penger til vedlikehold av fylkesveier

Opptil 170 milliarder kroner trengs for å bøte på vedlikeholdsetterslep og etterslep på rassikring på veinettet i Norge, anslår trafikkorganisasjonen NAF.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF mener vedlikehold og opprustning av veiene Norge har i dag må bli en hovedsak i 2022, og sier det haster for regjeringen å levere på dette løftet.

– Veiene skriker etter vedlikehold, sier hun i en pressemelding.

Hun sier medlemmene i Distrikts-Norge er krystallklare på at de ønsker at vedlikehold skal prioriteres høyere enn nye, store bompengefinansierte veiprosjekter.

I tillegg peker hun på at klimaendringer gjør behovet for rassikring og vedlikehold enda større.

– Mer ekstremvær og økt nedbør vil føre til flere skredhendelser og at det raser på nye steder. Derfor haster dette. Bedre vedlikehold og rassikring henger sammen, og er viktig for folks trygghet på hverdagsreisene, sier Ryste.