Nærøysund Arena

Foto: Nærøysund kommune.Foto: Nærøysund kommune.Foto: Nærøysund kommune.Foto: Nærøysund kommune.Foto: Nærøysund kommune.Foto: Nærøysund kommune.Foto: Nærøysund kommune.Foto: Nærøysund kommune.Foto: Nærøysund kommune.Foto: Nærøysund kommune.Foto: Nærøysund kommune.Foto: Nærøysund kommune.Foto: Nærøysund kommune.Foto: Nærøysund kommune.
FuglesangDahl

FuglesangDahl

Swecologo

Swecologo

Overhallagruppen

Overhallagruppen

TillerVimek

TillerVimek

Glømmen

Glømmen

Byggmakkerlogo

Byggmakkerlogo

– Dette er et etterlengtet prosjekt for idretten, men bygget er for hele befolkingen, sier prosjektleder Tore Livik i Nærøysund kommune.

Fakta

Sted: Kolvereid i Nærøysund kommune, Trøndelag

Prosjekttype: flerbrukshall, basishall, svømmeanlegg og arealer for andre type aktiviteter

Areal (BTA): 9.300 kvadratmeter

Totalentreprise eks. mva: cirka 197 millioner kroner

Byggherre: Nærøysund kommune

Totalentreprenør: FuglesangDahl

Arkitekt: SIGN Arkitektur

Rådgiver: Sweco Steinkjer

Underentreprenører og leverandører: Grunn og utomhusarbeider: Glømmen Entreprenør l Rør og varme: Comfort Rørvik l Elektro: Elcom l Ventilasjon og automasjon: Hamstad Steinkjer l Taktekking og membraner: Norges-Tak l Prefabelementer: Overhalla Betongbygg l Stål: Overhalla Mekaniske l Sportsgulv og utstyr: Egas Sport l Garderobeskap og utstyr: Menerga l Byggevarer: Byggmakker Nord l PVC-vinduer: Kystvinduer l Betonggulv og avretting: Tiller Vimek l Gulvbelegg: Gerflor l Mur og Flis: Murmester Tore A Hamlandsø l Innvendig glassfiberdører/vinduer: Tore Ligaard l Trapper og rekkverk: Strudal l Bassengteknikk: EnviroProcess Norway

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Nærøysund kommune ligger i Trøndelag og ble opprettet 1. januar 2020 etter sammenslåingen av kommunene Vikna og Nærøy. Kolvereid, hvor Nærøysund arena er bygget, er et av to administrasjonssentrum i den nye kommunen, sammen med Rørvik.

Ifølge kommunen vil Nærøysund arena gi et enormt løft til både idrett, kultur og ulike lag og foreninger i hele Nærøysund. Prosjektleder Tore Livik bekrefter at behovet for en ny flerbrukshall var stort.

– Tidligere Nærøy kommune hadde gamle og utdaterte anlegg uten tilstrekkelig kapasitet. Et 12,5 meters svømmebasseng fra 1969 lå i en skole som skulle rives, og den gamle idrettshallen fra 1993 hadde lekkasjer og var vedtatt skulle rives. I tillegg er det bygget nye skoler i nærheten av flerbrukshallen som ikke har gymsal fordi man ville bruke den nye flerbrukshallen, opplyser Livik til Byggeindustrien.

Mer enn et idrettsbygg

Nærøysund arena har et totalareal på 9.300 kvadratmeter (BTA). Den store flerbrukshallen har et areal på rundt 2.400 kvadratmeter, og en tribune med rundt 500 sitteplasser. Hallen har to fulle håndballflater på tvers, og den er også merket for en «finalebane» som går på langs av hallen. Hev- og senkbare vegger gjør det mulig å dele hallen inn i totalt seks mindre flater.

Midt i bygget ligger en basishall som kan brukes til blant annet turn og andre aktiviteter.Nærøysund arena inneholder også en svømmehall med to basseng. Ett 25-meters basseng med stupetårn, og et 12,5-meters varmtvannsbasseng med hev- og senkbar bunn og rullestolrampe.

Det er garderober tilknyttet de ulike delene av hallen, og i etasjen over garderobene er det flere rom som kan benyttes til ulike formål, samt anretningskjøkken.

Tore Livik sier bygget har stor betydning for idretten, men han er også opptatt av at Nærøysund arena huser arealer for de som ikke driver med idrett.

– Bygget har ganske store arealer for aktiviteter utenom idretten. Flerbrukshallen har også et inngangsparti med en aula som blir en møteplass. Nærøysund arena er rett og slett en plass å være for kommunens innbyggere, sier Livik.

Samspill i ekspressfart

Det er SIGN Arkitektur AS i Namsos som er arkitekten bak Nærøysund arena, og det er Steinkjer-entreprenøren FuglesangDahl AS som har bygget den nye flerbrukshallen.

På spørsmål om hva entreprenøren er mest fornøyd med i prosjektet, trekker prosjektsjef Sten Rudi Dahl i FuglesangDahl først frem en samspillprosess i ekspressfart.

– Vi hadde veldig kort tid fra vi ble valgt som entreprenør til samhandlingen skulle være ferdig. Vi hadde en god samspillsprosess sammen med byggherre, arkitekt og våre rådgivere, og klarte og lande en totalentreprisekontrakt med pris på prosjektet i løpet av kun to måneder, slik at vi kunne starte byggingen 15. september 2019, forteller Dahl.

Ville i gang før kommunesammenslåing

Tore Livik forklarer den korte samhandlingsprosessen med at gamle Nærøy kommune gjerne ville komme i gang med byggingen før kommunesammenslåingen 1. januar 2020.

– Byggingen av den nye flerbrukshallen ble vedtatt av Nærøy kommune i desember 2018. Det var viktig for kommunen å starte prosjektet, da det var usikkert hva som ville skje med flerbrukshallen med et nytt kommunestyre på plass. Valget av samspillentreprise gjorde at vi fikk bistand av entreprenør til å utvikle prosjektet, samtidig som vi klarte fristene, sier Livik.

Han mener samspillet fungerte bra, og han roser entreprenør, arkitekt og rådgivere for måten løsningene ble jobbet frem i samspillsmøtene.

– Det er et bygg med normalt gode kvaliteter og som også ser fint ut. Flerbrukshallen har en kvadratmeterpris på cirka 23.000 kroner, Inklusive egne kostnader. Det betyr at vi har fått veldig mye for pengene, sier Livik.

Optimaliserte løsninger

– Hvordan har dere fått til en såpass lav kvadratmeterpris?

– Jeg føler den viktigste årsaken er at prosjektet er utviklet i et samspill med åpen bok rundt kostnader og priser. Vi tror og håper at dette er et prosjekt hvor de involverte har tjent litt penger, samtidig som kommunen har fått mye bygg for pengene.

Nærøysund arena har fått en totalbevilgning på rundt 210 millioner kroner eksklusive moms. FuglesangDahl sin totalentreprisekontrakt havner på cirka 197 millioner kroner eksklusive moms.

Sten Rudi Dahl i FuglesangDahl bekrefter at kommunen har fått en rimelig flerbrukshall som også lander innenfor budsjett.

– Jeg føler vi optimaliserte prosjektet på en god måte sammen med byggherre, og det har resultert i en rimelig kvadratmeterpris. Det er alltid noen løsninger som kunne vært optimalisert ytterligere, men jeg er stolt av det vi fikk til sammen. Det har vært et bra prosjekt for oss og for Nærøysund kommune, sier Dahl.

Bassengdelen forsinket

Han opplyser at bygget i utgangspunktet skulle vært overlevert i juni, men innreiserestriksjoner i forbindelse med pandemien gjorde at bassengdelen av prosjektet ble forsinket.

– Pandemien gjorde at vi ikke fikk inn den nødvendige spesialkompetansen på sveising av bassenget i vår. Vi måtte derfor nøye oss med en deloverlevering av 80 prosent av bygget i juni. Bassengdelen ble overlevert fredag 8. oktober, forteller Dahl.