Nærmere 400 millioner brukes til ny radardekning

Avinor skal fram til 2012 bruke vel 389 millioner kroner på en radarplan som har som mål å bedre sikkerheten i norsk luftfart.

Radarplanen, som har fått navnet NORAP (Norwegian Radar Programme), har som overordnet mål å forbedre radardekningen for flyene både for underveisfasen og inn- og utflygingsfasen. Det er også mulig at Avinor vil etablere radardekning i luftrommet som dekker nærområdet rundt de kontrollerte flyplassene, opplyser Avinor. Etableringen av radardekningen vil gi størst forbedringer i områder som i dag har begrenset eller ingen radardekning, for eksempel i Finnmark. I perioden fram til 2012 vil det operative behovet bli dekket med dagens radarteknologi. Det er vedtatt etablering av radar for områdene Varanger/Kirkenes, Alta/Hammerfest, Bardufoss, Andøya, Ørland, Flesland/Førdesveten og Oslofjord/Torp. I tillegg kommer etablering av radardekning for offshoretrafikken to installasjoner på henholdsvis Heidrun og Ekofisk, og en landbasert i Rogaland.