Næringsveien 7

Prosjektleder Sverre Hafskjær hos Angvik Grytnes Entreprenør og avdelingsdirektør May Kristin Sildnes i NAV Arbeid og Ytelser Møre og Romsdal er godt fornøyd med det nye bygget og samarbeidet i byggeprosessen.
AngvikGrytnes

AngvikGrytnes

Midthauglogo

Midthauglogo

StorvikMaskin

StorvikMaskin

Grandelogo

Grandelogo

Acom

Acom

Protanlogo

Protanlogo

– Vi er veldig godt fornøyde med samarbeidet og involveringen vi har hatt underveis i byggeperioden med Angvik Grytnes Entreprenør AS og byggherren Næringsveien 7 AS. Vi ble involvert tidlig og har vært med på å ta mange valg, dermed har vi fått en fin og funksjonell arbeidsplass etter våre ønsker.

Fakta

Sted: Løkkemyra, Kristiansund

Prosjekttype: Kontorbygg

Bruksareal: 2.064 kvadratmeter

Byggherre: Næringsveien 7 AS

Totalentreprenør: Angvik Grytnes Entreprenør

Prosjektkostnad: 50 millioner kroner

Arkitekt: Arkitektene bbw

Rådgivere: SØK og RiAku: Arkitektene bbw l RIB: Norconsult l RIBr: Sweco

Underentreprenører: Grunnarbeid: Storvik Maskin l Bæresystem stål: Sveen Mekaniske l Gulvstøp: Acom l TRP, sandwich-montering og beslagarbeider: Mitro Montasje l Hulldekke og heissjakt: Elementpartner l Ventilasjon: GK l Kjøkken: Grande Interiør l Heis: Heisplan l Solskjerming: Kvint Blendex l Lås og beslag: Låssenteret l Flisarbeider: Murmester Mørkedal l Interntrapp: Melby Snekkerverksted l Ståltrapper: Midthaug l Taktekking: Protan Entreprenør l Radonsperre: Radonmannen l Avretting over hulldekke: RS Gulv l Rørlegger: Rørlegger 1 Kristiansund l Glass/alu: Straumsheim l Elektro: West Elektro

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det er May Kristin Sildnes, avdelingsdirektør for NAV Arbeid og Ytelser Møre og Romsdal som forteller dette. Sammen med 130 ansatte har hun nylig flyttet inn i nytt kontorbygg i Næringsveien 7 på Løkkemyra i Kristiansund.

Nybygget har erstattet de tidligere kontorene som denne delen av NAV-systemet hadde i Molde og Kristiansund. NAV Arbeid og Ytelser behandler elektroniske søknader fra hele landet når det gjelder sykepenger, uføretrygd og stønad til enslige forsørgere. Alle disse oppgavene er nå samlokalisert i det nye kontorbygget i Kristiansund. Den nye arbeidsplassen er resultatet av effektiviseringsprosessen i NAV som endte med etablering av et felles kontor for NAV Arbeid og Ytelser som før hadde kontorer både i Molde og Kristiansund.

Lokale eiere

Det er selskapet Næringsveien 7 AS som står som byggherre og eier av det nye kontorbygget, som har et bruksareal på 2.064 kvadratmeter. Bak dette selskapet igjen står det lokale selskapet Almvik Invest AS. NAV Arbeid og Ytelser står som leietaker for hele nybygget.

– Det har vært et artig prosjekt å være med på der vi føler at vi har fått et godt resultat på grunn av samspillet og involveringen vi har hatt både med byggherre og leietaker, forteller prosjektleder hos totalentreprenøren Angvik Grytnes Entreprenør, Sverre Hafskjær.

– Bygget har blitt spisset mot leietakerens ønsker og behov, noe vi har fått til gjennom et godt samarbeid med alle parter gjennom hele byggetiden, legger han til.

Rask byggeprosess

Angvik Grytnes Entreprenør startet sitt arbeid i mai i fjor. Da overtok de en delvis opparbeidet tomt der det var fylt opp med sprengt stein. I begynnelsen av juli 2022 støpte de ringmuren, og montering av stål, som er de bærende konstruksjonene, kunne begynne i august. I oktober sist høst var bygget tett.

– Det gikk veldig raskt å få tett bygg, og de første kunne flytte inn i slutten av april i år, ble det en rask byggeprosess som tok et knapt år. Det var intensivt i perioder, men det gikk fort, sier Sverre Hafskjær.

Litt av suksessen bak den effektive byggeperioden legger han på arbeidsmetodikken som ble brukt. Entreprenøren har tatt i bruk det nye verktøyet Scrum som prosjekteringsmetodikk og Takt, som er et forholdsvis nytt planleggingsverktøy.

– Dette har fungert veldig bra og har gjort at det nye kontorbygget har blitt et godt gjennomført prosjekt for oss, sier prosjektlederen i Angvik Grytnes Entreprenør. De jobbet også parallelt med innredningsarbeider i begge de to etasjene, og tok ikke en etasje om gangen, noe som har gitt kortere byggetid.

Energiklasse A

Nybygget i Næringsveien 7 er et tradisjonelt, men moderne kontorbygg, og har fått energiklasse A, først og fremst på grunn av de byggetekniske kvalitetene. Bygget er reist i stål og sandwichelementer med hulldekker som etasjeskiller. Veggene er foret innvendig med gips og med malte overflater. Som skillevegger er det også brukt mye glassvegger.

– En litt spesiell løsning er oppvarmingen av lokalene. Vi har brukt et system som heter Lindinvent fra GK, der oppvarmingen skjer via ventilasjonsanlegget og en varmepumpe. Det betyr at det ikke er noen installasjoner til oppvarming langs veggene som for eksempel panelovner eller radiatorer. På denne måten sparer vi rørføringer og det blir et kontorbygg som er lettere å møblere fordi alle vegger er glatte uten installasjoner av noe slag som stikker ut, forteller Sverre Hafskjær.

Plass til 120

Bygget i to etasjer har en grunnflate på rett over 1.000 kvadratmeter. Utgangspunktet er at dette skal være et kontorbygg for 120 personer, men i dag er 130 medarbeidere tilknyttet bygget da flere har hjemmekontor enkelte dager og ikke er innom kontoret hver dag.

I første etasje er det et eget trimrom, tekniske rom og garderober, en innendørs sykkelparkering og, et stort møte- og konferanserom med skyvedører inn til den fine kantinen. Her er det også et stort og påkostet kjøkken. I noe av førsteetasjen er det også et kontorlandskap, og i hele andre etasje er det flere kontorlandskap i tillegg til noen enkeltkontor, såkalte fokusrom der medarbeidere som har behov for stillhet, kan trekke seg tilbake. Det er også flere møterom og sosiale samlingspunkt. Mellom etasjene er det heis og flere trappeløp.

Selv om NAV er leietaker, er ikke dette et bygg der publikum skal komme på besøk. Alt arbeid og behandling av søknader som gjøres av de 130 ansatte skjer digitalt.


Flere prosjekter