Næringsministeren visste hva Reiten ville få

Næringsminister Dag Terje Andersen bekreftet mandag i et brev til Høyres Per-Kristian Foss at han på forhånd ble informert om at Eivind Reiten ville få 23-24 millioner i opsjonsoppgjøret.

Andersen visste også at dette ville bli gjort i en engangsoperasjon, noe blant andre advokatfirmaet BA-HR senere har stilt seg tvilende til lovligheten av.

Høyre sendte i forrige uke et brev til Dag Terje Andersen der partiet ba om svar på fire spørsmål. Det viktigste var å få rede på når næringsministeren ble kjent med omfanget av opsjonsoppgjøret som endte på 210 millioner kroner totalt og 28 millioner for Reitens del.

I brevet skriver Andersen at det under møtet den 21. juni i departementet ble «informert om at dette for konsernsjefen ville innebære en utbetaling i størrelsesorden 23-24 millioner kroner, basert på de forutsetninger som da ble lagt til grunn.»

Oppgjøret skulle gjøres i en engangsoperasjon og være i tråd med gjeldende avtaler.

Fra departementet ble det sagt at staten vil respektere inngåtte avtaler. Det betyr at en slik avvikling «måtte være basert på verdier som var nødvendig i forhold til forpliktelser i inngåtte avtaler», skriver Andersen.

I en kommentar til brevet sier Per-Kristian Foss at dobbeltspillet nå må opphøre.
- Regjeringen forsøker å spille på to hester. Den visste hvor mye som skulle bli utbetalt, den hadde mulighet for å påvirke utfallet, men i departementet satt man taus, sier Foss til NTB.