Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk møte Anleggsgartner Arnesen på OPS-prosjektet rv. 3/25. Foto: Jørn HindklevDaglig leder Trond Jørgen Arnesen i Anleggsgartner Arnesen fortalte om selskapets historie og utfordringer. Foto: Jørn HindklevProsjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen kunne opplyse til statsråden at prosjektet holder godt driv. Foto: Jørn HindklevAnleggsgartnere fra Anleggsgartner Arnesen er i full sving på OPS-prosjektet Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn Hindklev

Næringsministeren besøkte rv. 3/25 - tror på flere OPS-prosjekter

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besøkte tirsdag OPS-prosjektet rv. 3/25 Løten-Elverum. – Næringslivet ønsker gode veier. OPS er en bra modell som bidrar til ny vei både raskere og rimeligere, sier han.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen var tirsdag på turne på Innlandet. På Elverum i Hedmark hadde han en kort stopp på anleggsområdet til OPS-prosjektet rv.3/25 Løten-Elverum. Her fikk han møte bedriften Anleggsgartner Arnesen som er involvert i prosjektet som underentreprenør for Skanska og har alle arbeidsgartnerarbeider på strekningen Løten-Elverum.

Utfordringer for en mellomstor bedrift

Daglig leder Trond Jørgen Arnesen i Anleggsgartner Arnesen fortalte næringsministeren om selskapet og hvilke utfordringer et selskap i anleggsgartnerbransjen står overfor.

– Vi er litt opp tatt av at lærlingene vi får inn ikke har god nok praktisk erfaring. Det er viktig at skolene blir flinkere til å gi elevene mer praktisk erfaring. Vi synes også at vi bruker mye tid på papirarbeid, kunne han opplyse til næringsministeren.

Anleggsgartner Arnesen har 50 anleggsgartnere. Selskapet sikter på en omsetning på cirka 80 millioner kroner i 2019. For OPS-prosjektet rv. 3/25 har Anleggsgartner Arnesen en kontrakt på cirka 20 millioner kroner. Arbeidene består av kantstein, smågatestein, rundkjøringene, grøntarealene, og plastring under bruer på prosjektet.

Forenklingsarbeid

Næringsministeren viste stor interesse for virksomheten til Anleggsgartner Arnesen og selskapets utfordringer med å få tak i utdannet arbeidskraft.

– Når det gjelder papirarbeid kan jeg si at regjeringen forenklet for 3,5 milliarder kroner i 2018. Vi vet det i sum er en forenkling, men det skal også merkes ute i bedriftene. Vi setter nå også i gang et arbeid for å finne ut om noe faktisk har blitt vanskeligere. Forenklingsarbeid er et arbeid som aldri tar slutt, men det er også viktig at vi får med oss kommunene i dette arbeidet, sier Røe Isaksen.

Mener OPS er en bra modell

Røe Isaksen fikk også høre fra Statens vegvesens prosjektleder Taale Stensbye at OPS-prosjektet har spart inn 1,5 milliarder kroner, og at prosjektet sensest vil åpne 1. november 2020.

– Skanska har et svært godt og driv i prosjektet, og det ligger også store penger i potten hvis entreprenøren kan åpne veien enda tidligere. Jeg blir ikke overrasket om det blir åpning tidligere, sier han.

– Besøker du dette prosjektet også for å snuse litt på OPS-erfaringer, Røe Isaksen?

– Det er nok en jobb mer for samferdselsministeren. Men det er gøy med det som skjer innen samferdselssektoren med 75 prosent økning av samferdselsbudsjettet, og så har vi fått Nye Veier og OPS-prosjekter. OPS var kontroversielt da vi satte det i gang, det var mye politisk motstand fra venstresiden, men nå ser vi at det leveres prosjekter raskere til rimeligere pris, sier Røe Isaksen til Byggeindustrien.

– Blir det flere OPS-prosjekter?

– Jeg tror det. Næringslivet er opptatt av vei, derfor mener vi også at OPS er en bra modell, sier han.