Næringen mener alvor

Mye har skjedd med hvordan byggenæringen har tatt inn over seg klimautfordringene og hvordan man skal håndtere dette både gjennom planlegging og praktisk gjennomføring de senere årene.