Nå vaskes riksvegene i hovedstaden

Nå skal riksvegnettet i Oslo vaskes og spyles, kostes og støvsuges. Fram til mai skal Statens vegvesen Oslo bruke seks millioner kroner på gjøre byens riks- og europaveger klare for 17. mai og våren.

Nesten hver eneste kveld og natt til og med 6. mai vil deler av vegnettet være sperret i forbindelse med rengjøringen. - Renholdsarbeidet har allerede startet opp. Vi kommer til å holde på en drøy måneds tid framover. Vi har lagt det meste av arbeidet til sen kveld og natt for at konsekvensene for trafikken og de reisende skal bli så små som mulig, sier seksjonsleder Jon Grasmo i Statens vegvesen Oslo. Riks- og europavegene i Oslo skal støvsuges, kostes, vaskes og spyles for støv, møkk og skitt, som et ledd i vegkontorets omfattende vedlikeholdsprogram av vegnettet. På sidearealene vil papir og annet avfall bli fjernet. Vårrengjøringen utføres av Statens vegvesen Oslo med innleide entreprenører, og er en gjennomfeiing og spyling av hovedstadens hovedveger til seks millioner kroner. Det er ikke småtteri Vegvesenet suger opp og spyler vekk i løpet av sin vårpuss. Ca. 3.500 kubikkmeter sand og grus - noe som tilsvarende en fylt håndballhall fra gulv til tak - blir sopt opp. - I tillegg til en stor miljøeffekt, vil renholdsarbeidet også gi en uttelling på bedret trafikksikkerhet. Blant annet vil det bli bedre sikt og bedret friksjon, sier Grasmo. Vegkontoret benytter samtidig anledningen til også å utføre annet arbeid innenfor de samme sperringene. Andre offentlige etater og private er blitt informert om Vegvesenets sperreopplegg, slik at disse kan tilpasse sitt behov for annet arbeid til dette.