Illustrasjonen viser ny fv. 29 Einunna bru på grensen mellom Alvdal og Folldal. Ill. Innlandet fylkeskommune

Nå starter byggingen av ny Einunna bru

I neste uke starter byggingen av ny Einunna bru på fylkesvei 29 ved kommunegrensen mellom Alvdal og Folldal.

Det er PEAB Anlegg AS som på oppdrag for Innlandet fylkeskommune skal bygge den nye Einunna bru. Brua vil bli 80 meter lang. PEAB skal også bygge cirka 230 meter ny vei på Alvdalssiden og cirka 360 meter ny vei på Folldalssiden av ny bru.

I byggeperioden vil trafikken kjøre på eksisterende bru over elven Einunna.

– Trafikanter må beregne noe redusert fremkommelighet i perioder. Dette gjelder blant annet når det skal jobbes på tilstøtende veger og ved arbeid på skjæring på østsiden av elva, forteller byggeleder Ragnar Helstad i Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Fylkesvei 29 er en omkjøringsveg får både riksvei 3 og E6. Eksisterende Einunna bru ble bygget i 1954 og har en bredde på 6,8 meter, mens ny bru vil bli åtte meter bred.

– Eksisterende bru og tilstøtende veinett tilfredsstiller ikke dagens krav til funksjon. Eksisterende bru trenger også omfattende vedlikehold. Derfor er det mest formålstjenlig å bygge ny bru, fortsetter Helstad.

Eksisterende bru vil bli revet etter at trafikken på fylkesvei 29 har tatt i bruk ny bru.

- Vi er glade for at byggingen av ny Einunna bru vil fjerne en flaskehals på fylkesvei 29 og dermed bedre fremkommeligheten på denne viktige omkjøringsvgen, sier Stein Tronsmoen, hovedutvalgsleder for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Byggingen av ny Einunna bru med tilstøtende veier har en kostnad på 47,5 millioner kroner.