Ill. Statens vegvesen

Ill. Statens vegvesen

Nå starter byggingen av ny bru på E6 i Troms

Denne uken starter Christie & Opsahl med rigging, og de to neste årene skal det jobbes intenst før den nye brua på E6 på Storslett i Troms er klar for trafikk.

Brubygginga skjer på en fotballbane om lag 400 meter fra dagens bru på E6.

– Entreprenøren starter med å bygge den minste av de to bruene. Dette er ei spennarmert platebru på 26 meter, som skal gå over sideløpet av Reisaelva. Senere går de i gang med å bygge hovedbrua, som er ei nettverksbuebru på nesten 100 meter, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. De viser til a byggemetoden kun har vært brukt på noen få bruer i Norge tidligere.

Total ramme for byggearbeidet er på 223 millioner kroner ekskluisve merverdiavgift.

– Vi bygger den nye brua på fotballbanen. Når den er ferdig, frakter vi den bort og skyver den på plass over elva. Der blir den plassert på midlertidige fundamenter nedenfor den gamle brua, og vegen legges om. Så blir gammelbrua dratt av og fraktet til fotballbanen for demontering. Nye brukar bygges etter at de eksisterende er fjernet. Til slutt skal den nye brua flyttes over på de nye brukarene, sier byggeleder Ole Kleven i Statens vegvesen i meldingen.

Den nye brua bygges på Storslett, som er kommunesenteret i Nordreisa kommune i Nord-Troms. Brua består av to adskilte konstruksjoner, og skal erstatte dagens to bruer som ble bygget i 1955.

– De gamle bruene er i dårlig stand. De er for smale til at to vogntog kan møtes, og har både vekt- og høydebegrensninger, skriver Vegvesenet.

Nye Storslett bru skal bygges i dagens veilinje.

E6 gjennom Nordreisa er hovedveien mellom Finnmark og resten av Norge. Eneste omkjøringsveg er via Finland. Storslett bru har en gjennomsnittlig trafikk på 5,000 biler i døgnet.

Hovedentreprenør for nye Storslett bru er Molde-firmaet Christie & Opsahl AS. Underleverandør på stål er IMO Sveiseindustri AS fra Mo i Rana, mens grunnarbeidet utføres av den lokale bedriften Vegdrift Nord AS fra Sørkjosen.

Byggeleder Ole Kleven i Statens vegvesen (t.v.) og prosjektsjef Gunnar Erik Walset i Christie & Opsahl er klar for å gå i gang med bygginga av nybrua på E6 i Nordreisa. Foto: Statens vegvesen.

Byggeleder Ole Kleven i Statens vegvesen (t.v.) og prosjektsjef Gunnar Erik Walset i Christie & Opsahl er klar for å gå i gang med bygginga av nybrua på E6 i Nordreisa. Foto: Statens vegvesen.