Nå skal næringen vise sin skaperkraft

Hvert eneste år skaper og bygger virksomhetene i den norske byggenæringen mange tusen bygg og infrastrukturanlegg. Disse er bygget på erfaring og kunnskap - som er med på å gi våre liv trygge og gode rammer.

Om du setter deg ned og virkelig tenker gjennom hva som skapes av byggenæringen og hvordan dette påvirker våre liv – kommer du raskt til at hva næringen skaper og hvordan den bygger er helt avgjørende brikker i våre liv helt fra fødselen av. Du blir født i et bygg satt opp av byggenæringen, du bor i et hus som er bygget av håndverkere, du går på skole og jobber i bygg som er bygget av næringens virksomheter. Og du kommer til og fra skole og jobb i en bil på en vei eller via kollektive transportveier skapt av byggenæringen – samt at du kanskje blir gammel i et eldrehjem – og du sendes til den siste hvile fra et bygg satt opp av håndverkere. Byggenæringen følger oss fra vugge til grav. Derfor er det også så ekstremt viktig at disse byggverkene er med på å trygge og bygge opp under våre liv – og da må de være realisert med kunnskap og kompetanse.

På Bygg Reis Deg 2019 skal næringen vise frem hva den kan skape og hvordan vi bygger – og stikkordet er nettopp kompetanse. Bygg Reis Deg skal være en kompetansearena. Det er nok mange som tenker at det ikke trengs spesielt mye kompetanse for å sette opp et hus - men det er selvsagt helt feil. Å bygge en moderne bolig, eller et avansert næringsbygg, er i dag kjennetegnet av å bli gjennomført av kompetansebedrifter. Byggene som realiseres er kompliserte – og innehar mye avansert teknikk. Byggene er i seg selv også noe helt annet enn bare for noen få år siden. De er smarte, miljøvennlige og skal bygges for å holde lenge.

På Bygg Reis Deg får vi se mye av det som gjør at næringen kan skape disse moderne konstruksjonene. Vi vil få mulighet til å besøke over 500 utstillinger fordelt på over 20.000 kvadratmeter. Utstillerne vil ha mye spennende å by på, og det å gå rundt i messehallene vil garantert gi både inspirasjon og mye ny kunnskap. Vi anbefaler derfor å sette av god tid til et besøk. Man har selvsagt ikke mulighet til å rekke over alt, men med litt planlegging kan du klare å komme innom mye spennende som du vil kunne ha nytte av både på kort og noe lengre sikt.

Bygg Reis Deg arrangeres hvert andre år, og det er i 2019 28. gang messen arrangeres. Messen så dagens lys i 1954 – og er blitt en viktig institusjon og tradisjonsbærer i byggenæringen. Dette er stedet man bør være om man ønsker å presentere seg for næringens aktører.

Arrangøren håper på rundt 45.000 besøkende. Det blir dermed mye liv og røre - og det er alltid god stemning rundt om i messehallene. Du vil finne det meste her - fra de små standene som har spesialisert seg på et enkeltprodukt til gigantene i bransjen - med de store påkostede utstillinger som viser bredden av hva de kan tilby.

På samme måte som vi har sett de senere årene, er det proffene som også i år står i sentrum. I 2019 har man ytterligere rettet satsingen inn mot den profesjonelle delen av næringen. Det betyr at vi vil møte en utstilling som har byggherren, entreprenøren, håndverkeren, rådgiveren og arkitekten i fokus. Utstillerne er tilstede for å treffe næringens aktører - og diskutere jobb, vise frem produkter og løsninger som er skapt for å gjøre jobbene lettere, smidigere og at de gå raskere - og kanskje billigere. Det er selvsagt ikke slik at alt hverken er nytt eller revolusjonerende - men hver enkelt messe opp gjennom årene har vist at det alltid er mye nytt og spennende å finne rundt om på Bygg Reis Deg.

Byggenæringen har et ufortjent rykte for å være lite innovativ, og for å være litt sidrumpa og gammeldags. Dette stemmer ikke - i hvert fall ikke nå lenger. Mer har skjedd de siste fem årene enn de tjue foregående. Endringene er enorme innen alt fra HMS, til innovasjon og digitalisering samt bærekraft. Nettopp dette står også i fokus på årets messe. Å henge med innen disse feltene er helt avgjørende for å lykkes i byggenæringen i årene fremover. Som et ledd i dette er det også i år lagt ned store ressurser i å utvikle Bygg Reis Deg som en kompetansearena. Tidligere var Bygg Reis Deg utelukkende en utstilling - med noen få elementer av kurs og seminarer. Nå er dette blitt en viktig integrert del av messen - og Bygg Reis Deg er derfor mer enn noensinne tidligere et sted for å lære, der både utstillingen og konferansen står i sentrum.

Som tidligere er også Bygg Reis Deg i aller høyeste grad en internasjonal arena. I år er det utstillere fra hele 19 ulike nasjoner. Det gir messen en ny dimensjon – og gir oss muligheter til å se nærmere på hva utenlandske selskaper og produsenter mener de kan tilføre vårt hjemlige marked - på samme måte som mange av våre lokale firmaer satser utenlands. En rekke av landets byggevareprodusenter er faktisk meget store i det internasjonale markedet - noen av dem har bygget seg opp et større eksportmarked enn de omsetter for her hjemme. Det viser at det er store muligheter for de som tør og evner å satse utenfor landets grenser.

Vi i Byggeidstrien/bygg.no følger avviklingen Bygg Reis Deg tett. Vi er offisiell mediepartner for Bygg Reis Deg 2019, slik vi har vært i en årrekke. Dette innebærer at vi blant annet har produsert messeutgaven, vi lager messekartene, den daglige messebulletinen - samt at vi hver eneste dag gjennom messen hele tiden oppdaterer bygg.no med nyheter og artikler fra arrangementet. Vi er dessuten til stede med to sendinger av Byggeplassen - Byggeindustriens podkast. Vi håper du velger å følge oss gjennom våre ulike kanaler og kom gjerne med tips om det er noe du mener vi bør ta tak i.

Og husk – selv om vi lever i en stadig mer digitalisert verden – trenger vi også de gode analoge møteplassene. Et sted der vi kan treffes ansikt til ansikt, få inspirasjon gjennom å ta og føle på produkter, treffe nye mennesker – og finne ny inspirasjon og mer kunnskap. Det er ikke like enkelt via en virtuell verden. På Bygg Reis Deg treffer du folkene bak produktene og løsningene.

Vi håper du får en fin tid på messen – og kom gjerne innom oss på stand E03-04.