Nå skal byggekostnadene ned

Med målsettinger om å halvere omfanget av byggefeil og øke produktiviteten i byggenæringen med ti prosent, skal Byggekostnadsprogrammet få ned kostnadene i byggingen.

- Dette er ambisiøse, men viktige mål for å få bedre og rimeligere boliger, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. I dag ble strategien for arbeidet lansert. Byggenæring og kunder har gjennom Byggekostnadsprogrammet slått seg sammen for å bygge bedre boliger til lavere kostnader. Byggekostnadsprogrammet er et femårig samarbeid mellom myndighetene og byggenæringens organisasjoner. Programmet samfinansieres med byggenæringen. Staten bidrar med 16 millioner kroner til programmet i år og vil bidra med tilsvarende beløp årlig i programperioden. Målsettingene om færre byggfeil og økt produktivitet i byggingen er ikke de eneste i satsingen. Byggekostnadsprogrammet har også satt seg fore å bidra til å redusere antallet klager på nye boliger med 25 prosent og å redusere konflikter og tvister i byggeprosessen med 30 prosent. For å sikre bedre ledelse og ansvarliggjøring i byggingen har programmet satt seg mål om å øke andelen kvinnelige ledere i næringen med 30 prosent. - Jeg har stor tro på at programmet skal bidra til lavere byggekostnader og dermed rimeligere boliger for boligkjøpere og en mer konkurransedyktig næring, sier Erna Solberg.