Nå kommer kineserne

Kineserne overtar stadig mer av anleggsmarkedet rundt om i verden. I Afrika er det kinesiske anleggsselskap som dominerer. Nå er det tydelig at kineserne også ser mot Norge. De leverte stålkassen til Hardangerbrua. Da det var tilbudsåpning på stålarbeider på E6 Hålogalandsbrua torsdag 8. august, var kinesiske Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) lavest.

Listen over anbydere var i stor grad preget av utenlandske selskap. Det skal bli interessant å følge med i den videre anbudsprosessen. Det var lite som skilte mellom det kinesiske selskapet og danske MT Højgaard som har tilsvarende jobb på Hardangerbrua.

Rundt om i verden flyr kineserne inn det de trenger av folk, materiell og utstyr til de prosjektene de får. Om det vil skje i Norge gjenstår å se om de får jobben.

I kjølvannet av de utenlandske entreprenørene er det kommet mange skandalesaker om sosial dumping m v. Hva som vil skje dersom også entreprenører fra andre kulturer og himmelstrøk kommer, er usikkert. Det kan bety et jordskjelv i norsk arbeidsliv, men det kan selvsagt også gå bra. Men vi ser utfordringene både næringen og de statlige byggherrene vil møte.

Vi må bare erkjenne at vi er et lite land i en stor åpen verden. Uansett mener vi at vi har kompetanse til å løse de største utfordringer med egne krefter. Det har vi klart i oljesektoren – og det har i tidligere også klart i byggenæringen. Selvsagt kan vi klare det fortsatt både i bygg og anlegg, men da må det være like konkurransevilkår.

Vi kan ikke nekte utenlandske selskap å komme til Norge for å ta oppdrag. Men vi må for all del passe på å ta vare på den næringen vi har bygget opp. Skal det lykkes må både myndigheter, bedriftene og arbeidslivets organisasjoner forstå at vi er kommet inn i en ny tid. Alle må tilpasse seg en ny hverdag. Men bruker vi våre fortrinn skal vi makte den konkurransen vi møter.