Frode Grindahl, Per-Arne Horne og Olaug Hana Nesheim i DiBK er fornøyd med at de første digitale søknadsverktøyene for komplette byggesøknader er i ferd med å komme på plass.

Nå kommer de digitale løsningene for byggesøknader

Onsdag fikk byggenæringen en smakebit av hva som er i vente når de første digitale løsningene for komplette byggesøknader lanseres i høst.

– Vi har gjort den digitale motorveien klar for bruk, så nå er det opp til utviklerne hvor raskt de kan få full trafikk på den, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Per-Arne Horne til Byggeindustrien.

Den digitale motorveien DiBK-sjefen snakker om er «Fellestjenester BYGG», en plattform som skal gjøre det enklere å levere komplette byggesøknader til kommunene.

Løsningene som søkerne skal ta i bruk blir utviklet av private aktører.

Til nå har 17 firma og Oslo kommune fått konsesjon. Under et smekkfullt live-streamet frokostmøte på Kulturhuset i Oslo onsdag, fikk fem av dem presentert hva de har jobbet med å for å forenkle hverdagen i byggenæringen:

  • Norkart har utviklet en søknadsløsning for tiltak uten ansvarsrett.
  • Ambita har i samarbeid med Norconsult laget Byggesøknaden.no
  • Arkitektbedriftene står bak søknadsløsningen Byggsøk.net
  • Rørentreprenørene har laget KS- og søknadsløsnningen RørWeb for rørleggere
  • Atea har i samarbeid med Skanska laget eByggsøk.no

– Det er de fem aktørene som er her i dag, samt Oslo kommune, som er kommet lengst med sine løsninger. I tillegg er det noen flere som jobber med søknadsverktøy som ikke er kommet like langt, sier DiBKs prosjektleder for Fellestjenester Bygg, Olaug Hana Nesheim.

– Er det noen av løsningene som er klare til å tas i bruk allerede nå?

– Oslo er i gang med sin løsning som er en spesiallagd for Oslo kommune, og flere av de verktøyene som er presentert her i dag er også klare for bruk. Ikke minst når det gjelder nabovarsling, så er minst tre av løsningene kommet ut i produksjon. Det er mange gevinster ved å sette i gang digital nabovarsling uavhengig av de andre funksjonene, sier Nesheim.

Entreprenør tok initiativ

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Forretningsutvikler i Skanska Digital, Simen Løvgren, håper hele byggenæringen kan få glede av løsningen de har vært med å utvikle sammen med Atea.

Ett av selskapene som presenterte sin digitale søknadsløsning for bransjen, var Atea.

De har i nært samarbeid med Skanska utviklet eByggsøk.no etter et initiativ fra entreprenøren.

Forretningsutvikler i Skanska Digital, Simen Løvgren, sier historien bak satsingen er enkel:

– En prosjektleder i Skanska som har jobbet med mye med byggesøknader kom til meg for tre år siden og fortalte om DiBK som hadde satt i gang dette digitaliseringsløpet. Vi satte oss inn i problemstillingen og så at det fantes et stort potensial her. Etter å ha gjennomført et mindre forprosjekt, gikk vi videre til Atea og sammen har vi jobbet intenst med å utvikle den løsningen som er presentert i dag, sier Løvgren.

Det er Atea som eier selve søknadsløsningen, mens Skanska har vært en aktiv rådgiver underveis.

De har vært opptatt av at verktøyet de utvikler skal gagne hele bransjen, ikke bare dem selv.

– Dette er en løsning vi håper skal gi hele byggenæringen et løft. Vi har selvfølgelig den fordelen med at vi har skreddersydd verktøyet til vår interne prosjektløsning, men det er Atea som har de kommersielle ambisjonene med produktet. Vi tjener ikke penger på det, men er stadig sammen med dem og snakker om den videre utviklingen av verktøyet, sier Løvgren.

DiBK ikke ferdig med utviklingen

Per-Arne Horne understreker at også DiBK kontinuerlig vil jobbe med utvikling av plattformen Fellestjenester BYGG.

– Selv om vi nå har nådd en viktig milepæl med det vi kaller den digitale motorveien, så er dette et arbeid som aldri tar slutt. For å at dette skal bli en suksess, må vi hele tiden oppgradere, utarbeide nye ting og revidere plattformen i tråd med lovendringer. Nå ligger løsningen der, så handler dette som sagt om hvor kjapt utviklerne er i gang med sine løsninger, men også hvor kjapt brukerne er klare til å ta det i bruk, sier Horne.

Noen er urolige for endringer

Samtidig som det var mye ros å hente for DiBK under frokostmøtet, er det også noen som er urolige for de digitale endringene.

– Det er hyggelig å motta ros, og vi merker at folk generelt er positive til utviklingen. Men det er også noen som er bekymret for at løsningene de har brukt før, skal legges ned. Det gjør litt vondt med endringer, men det skal vi få til, sier Frode Grindahl som leder DiBKs avdeling for byggeregler og digitalisering.

Det er også noen som er bekymret for funksjonaliteten i Altinn der Fellestjenester Bygg er etablert.

– Jeg hørte det var en viss bekymring rundt bruken av Altinn i salen, men jeg tror fordelen ved å bruke de nasjonale standardløsningene er at vi får med oss utviklingen som skjer på det området. Altinn har nylig fått ganske mye penger på statsbudsjettet til å fornye seg, og derfor forventer vi ganske mye bedre funksjonalitet på Altinn i løpet av et års tid. Det kommer våre brukere til gode, sier Olaug Hana Nesheim.

Disse har konsesjon

I dag har 17 firmaer og interesseorganisasjoner tjenestekonsesjon for å bruke Fellestjenester Bygg til å utarbeide og sende inn byggesøknader.

Disse har tjenestekonsesjon i dag:

Acos, Ambita, Arkitektbedriftene, Atea, Catenda, Cerum, Evry, Geomatikk, Holte, iByggesak AS, Jotne, Norconsult, Norkart, Rørentreprenørene Norge, Evolta (tidl. Solita), Tieto (Software Innovation) og Trimble (ViaNova).

I tillegg benytter Oslo kommune deler av tjenestene i Fellestjenester Bygg som støtte for sin Oslo kommunes egen søknadsløsning.

Konsesjonsutlysning ble gjennomført høsten 2016 og direktoratet har ikke planer om ny utlysning av konsesjoner.