Illustrasjonsfoto: Ølen Betong

Nå kan du søke midler fra utviklingsfondet i Betongforeningen

Norsk Betongforening har nå åpent opp for å kunne søke på midler fra utviklingsfondet.

I kriteriene for tildelingen heter det blant annet:
«Fondet skal kunne tildele midler til formål eller prosjekter som ikke initieres av Norsk Betongforening, men er i tråd med foreningens gjeldende strategi, visjoner og formål. Fondet skal kunne støtte prosjekter som går over flere år.»

Fondskomiteen inviterer nå bransjen til å søke om midler til prosjekter som har til formål å øke betongens økonomiske, tekniske, miljømessige og estetiske kvaliteter. Det fokuseres på utviklingsområder og prosjekter der det er tro på at resultatet direkte vil kunne prøves ut i markedet.

I 2019 kan det deles ut inntil 300.000 kroner

Søknadsfristen er satt til 11. juni 2019.

Norsk Betongforenings utviklingsfond ble opprettet ved årsmøtet i Norsk Betongforening (NB) 12. oktober 2009. Første utlysning av fondet ble foretatt i juni 2010.

Les mer om fondet, retningslinjene og søknadsprosessen her