Nå kan du bygge svanemerket hus

Mesterhus Norge og Skanska Bolig har fått lisens til å bygge svanemerkede hus som tar hensyn til klima, bærekraftig råvareutnyttelse og andre miljøfaktorer.

God isolasjon gir minimalt oppvarmingsbehov i et svanemerket hus og strenge miljøkrav sikrer lavest mulig miljøbelastning. Miljøvernminister Helen Bjørnøy markerte 16. januar starten på en ny epoke i norsk byggekultur. Bjørnøy overrakte Svanen til Mesterhus Norge og Skanska Bolig. - Det å bygge boliger som krever mindre energi, er et av de billigste klimatiltakene vi kan gjennomføre, sa miljøvernminister Helen Bjørnøy da hun overrakte lisens for Svanemerket til Mesterhus Norge og Skanska Bolig. Bidrar til lavere utslipp Direktør Alvhild Hedstein i Miljømerking understreket at svanemerkede produkter alltid er blant de beste på markedet. Nå har Svanen landet på hus, og svanemerkede hus gir norske husbyggere mulighet til å velge hus som er godt isolert og trenger lite energi, sa Hedstein. - Disse lavenergihusene bidrar dermed til lavere utslipp av klimagasser. Svanen krever i tillegg at husene oppfyller svært strenge krav til materialvalg og til bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Resultatet er godt inneklima og lavest mulig belastning for både miljø og klima. Ni valgmuligheter hos Mesterhus Mesterhus Norge kan tilby ni ulike boligkonsepter som oppfyller kravene til svanemerkede småhus. Satsingen på svanemerking er framtidsrettet og gjør Mesterhuskjeden bedre i stand til å møte nye og strengere krav, sa kjedeleder Arve Solheim hos Mesterhus Norge i forbindelse med tildelingen av Svanen. For å beholde posisjonen som landets største boligbygger, må vi stadig videreutvikle oss og tilby nye og bedre produkter i markedet. Mesterhus Norge bygger nå Norges første svanemerkede hus i Lommedalen utenfor Oslo. Unikt murhus fra Skanska Boligutvikleren Skanska Bolig har allerede bygget svanemerket hus i Sverige, og tilbyr svanemerket murhus med dansk design. Skanska Bolig har et sterkt miljøfokus i alle sine prosjekter. Vi tilbyr svanemerkede hus av typen Uniqhus fordi det er viktig for oss å gi våre kunder trygghet. Som en av Norges ledende boligutviklere skal vi strekke oss lengre, og vi opplever at samarbeidet med Miljømerking har bidratt til ytterligere forsterking av miljøfokuset både for oss og for våre kunder, sa direktør Pål Tronstad i Skanska Bolig. Kvalifiserer til husbanklån De svanemerkede husene kvalifiserer til gunstig grunnlån fra Husbanken. Og Husbanken ønsker de svanemerkede husene velkommen. Nå er det blitt lettere å velge boliger med redusert energibehov, sunt inneklima og miljøvennlige materialer, sier direktør Geir Barvik i Husbanken. Husbanken arbeider for at flest mulig boliger skal ha høy kvalitet, og vårt mål er å halvere energibehovet i nye boliger. Antallet lavenergiboliger her i landet nærmer seg raskt 10000 boliger, og Husbankens samarbeid med Miljømerking er en videreføring av den aktive miljøsatsingen Husbanken har hatt de siste årene. Svanemerket hus: --> Klimatilpasset bolig --> Spørsmål og svar --> Fakta --> Hvem bygger? Med Svanen kan boligutviklerne Mesterhus Norge og Skanska Bolig tilby svanemerkede hus som tar hensyn til klima, bærekraftig råvareutnyttelse og andre miljøfaktorer.