Hammersborgtunnelen stengte klokken 5 mandag 1. juli. Deler av Ring 1 vil være stengt i tre år og Oslo-folk må regne med flere og lengre køer i anleggsperioden. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

Hammersborgtunnelen stengte klokken 5 mandag 1. juli. Deler av Ring 1 vil være stengt i tre år og Oslo-folk må regne med flere og lengre køer i anleggsperioden. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

Nå er Ring 1 i Oslo stengt – mange frykter kø og kaos

Mandag morgen klokka 5 stengte Ring 1 for trafikk. Stengningen vil få store konsekvenser for folk og trafikk i Oslo de neste tre årene.

Stengningen skjer på grunn av tunneloppgradering mellom Oslo Spektrum og St. Olavs gate. Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen skal senkes ti meter som en del av terrorsikringen av det nye regjeringskvartalet.

I dag kjører over 17.000 biler daglig på strekningen. Nå skal veien holdes stengt i tre år. Det påvirker trafikken i sentrum.

– De tre neste årene blir veldig krevende for oss som bor i Oslo og som ferdes her, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) til NTB.

Statens vegvesen oppfordrer alle som kan, om å la bilen stå, og velge kollektivtransport, sykkel eller gange – eller en kombinasjon av disse.

For dem som må kjøre, er anbefalt omkjøring gjennom E18 Operatunnelen og på Ring 3.

Stengningen mandag vil – på grunn av at fellesferien er i full gang – kanskje ikke ha de aller største konsekvensene rent umiddelbart, men det blir verre når ferietiden er over, folk er tilbake på jobb og hverdagene kommer.

Kapasiteten på veinettet er allerede i dag presset. Stengingen kommer derfor til å føre til flere og lengre køer, ifølge Vegvesenet.