Samferdselsminister Jon Georg Dale sier at gamle fylkesskilt blir makulert. Her tas skiltet for Sør-Trøndelag ned før sammenslåingen med Nord-Trøndelag i 2018. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nå blir gamle fylkesskilt makulert

Statens vegvesen makulerer nå gamle fylkesskilt etter opprettelsen av nye fylker ved årsskiftet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

– Fylkesskilt blir i disse dager tatt ned og skiftet ut ved gamle og nye fylkesgrenser. Statens vegvesen tar vare på de gamle skiltene dersom de er i tilfredsstillende stand. Mange skilt er gamle, skadd eller falmet. Disse blir makulert eller lagret for museumsformål, skriver Dale i et svar på et skriftlig spørsmål fra Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik.

Senterpartiet og det rødgrønne styret i det nye fylket Viken har sagt at de ønsker å oppheve sammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold.

I den forbindelse sendte Gjelsvik et spørsmål til statsråden der han spør om Dale «vil sørge for trygg lagring av alle «Akershus»-veiskilt, samt fylkesskilt for andre aktuelle fylker, i påvente av at de skal tas i bruk igjen.

– Det rødgrønne flertallet i Viken har gjort det klart at de vil sende søknad til Stortinget om oppløsning av den nye regionen etter et nytt stortingsflertall i 2021, skriver Gjelsvik.

Dale svarer at han forholder seg til at flertallet på Stortinget har vedtatt regionreformen.

– Jeg legger også til at det ikke er noe nytt at Senterpartiet varsler skifter av regjering slik representanten gjør i sitt spørsmål. Det gjorde også Senterpartiet før valget i 2017, men velgerne ville det annerledes, skriver Dale.