Slik ser den nyrehabiliterte tunnel ut. Foto: Espen Børresen, Statens vegvesen
Slik ser den nyrehabiliterte tunnel ut. Foto: Espen Børresen, Statens vegvesen

Nå åpner begge løp i E6 Vålerengtunnelen

Etter å ha vært stengt i ett løp det siste året, åpner nå Vålerengtunnelen for normal trafikk.

I løpet av førstkommende helg åpner E6 Vålerengtunnelen for normal trafikk i begge løp. Trafikantene må regne med noen stenginger av ett løp ut over sommeren, men disse legges til nattestid for å redusere ulempene for trafikantene, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

- All honnør går også til beboere på Vålerenga, Etterstad, Helsfyr og i Kværnerdalen. Disse har tålt en del støyende arbeider i byggeperioden. Vi har forsøkt å varsle disse arbeidene så godt vi har kunnet, og til å ha utført arbeider så tett opp til naboer har vi fått relativt lite klager om støy, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik i meldingen.

Her er Vegvesenets oversikt over hva som har blitt gjort i den sterkt trafikkerte tunnelen i Oslo:

 • Skiftet ut alt sikkerhetsutstyr og elektrisk anlegg
 • Nytt styresystem for tunnelen
 • Forsterket om lag 40 m lengde av begge hovedløp av tunnelen (søndre portal) i forbindelse med Bane NORs prosjekt "Kapasitetsøkning Brynsbakken". Eksisterende sikringsstøp og berg er revet og det er etablert nytt armert betonghvelv med vann- og frostsikring. Det er benyttet 2.400 kubikkmeter betong og 200 tonn armering.
 • Forsterket cirka 60 meter av ubenyttet avrampe mot Galgeberg med nytt armert betonghvelv.
 • Bygget to nye tekniske bygg (T1 Lodalen og T3 Etterstad)
 • Området rundt nytt teknisk bygg T3 ved Etterstad er anlagt med grøntareal og åpnes for publikum
 • Bygget ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
 • Oppgradert og delvis skiftet ut cirka 2500 meter med kabelstiger.
 • Lagt cirka 65.000 meter med kabler
 • Fjernet gamle ventiltatorer og montert 26 nye
 • Skiftet ut alt av belysning og etablert totalt 600 nye lysarmaturer.
 • Etablert 1.650 meter med ledelys
 • Etablert to nye rømningsveier, og oppgradert to eksisterende rømningsveier.
 • Montert sju nye nødstasjon-kiosker, og oppgradert ytterligere fire.
 • Forbedret brannbeskyttelse av tunnel ved å etablere 162 veggelementer (cirka 2100 kvadratmeter), og 5000 kvadratemter plater i tak
 • Etablert fire nye uttak for slokkevann
 • Etablert ny brannvannledning med lengde cirka 350 meter i sørgående løp
 • Etablert rundt 60 nye brannslokkingsapparat, og 18 brannslokningsapparatskap.
 • Tetting av vannlekkasjer i tak
 • Trafikksikringstiltak i form av etablering av støtputer og diverse trafikksikringsstøper.
 • Reparert skadet betong i betongtunnel
 • Reparert skader i vegbanen
 • Lagt ny asfalt i begge løp, dette utgjør totalt 22.500 kvadratmeter med asfalt.