Foto: Reiulf Ramstad ArkitekterFoto: Reiulf Ramstad ArkitekterFoto: Reiulf Ramstad ArkitekterFoto: Reiulf Ramstad ArkitekterFoto: Reiulf Ramstad Arkitekter

Murverksprisen 2020 tildeles Pilestredet 77/79

Murverksprisen for 2020 blir tildelt Pilestredet 77/79. Prosjektet er tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter. Murmester er Mjøndalen Mur & Puss AS.

Pilestredet 77/79Byggherre: Aspelin Ramm Eiendom AS Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter Murmester: Mjøndalen Mur & Puss AS

Jury Murverksprisen 2020:
Øyvind Buset, daglig leder i Norsk murforum
Sivilingeniør Preben Jensen, Multiconsult AS
Ingeniør Mari Flaata, redaktør mur+betong
Sivilarkitekt MNAL Gro Eileraas (oppnevnt av NAL)
Sivilarkitekt MNAL Jostein Bjørndal (oppnevnt av NAL)

Murverksprisen deles ut for fremragende arkitektur i henholdsvis tegl- og blokkmurverk. I år går prisen til et byggverk i teglstein.

- Pilestredet 77/79 fremstår som enkle, harmoniske volumer beriket av store karnapper og felt med flettverksmuring. Leilighetssammensetningen består av mindre, mellomstore og store leiligheter, og med uteoppholdsareal etablert på taket. Det finnes ingen utkragede elementer på fasadene, kun enkelte små inntrukne verandaer innenfor vegglivet samt altaner mot vest på hhv. plan 3 og 4, heter det i en pressemelding fra Norsk murforum og Norske arkitekters landsforbund, som deler ut prisen.

Tomten ligger i en overgangssone mellom Majorstuas kvartalstruktur og et område med åpnere park- og villabebyggelse, med Stensparken og Fagerborg kirke som nærmeste nabo. Tomten er skrånende, med tilliggende ikke-regulære gateløp.

- Volumoppbygging, dimensjonering, skala og materialbruk er tilpasset omkringliggende volumer og fremstår som et svært heldig grep. Leilighetene er fordelt på tre volumer; to med samme fotavtrykk og en større hjørnebygning, heter det i begrunnelsen fra juryen.

- Den håndbankede teglsteinen har ulike fargesjatteringer som sammen med selve muringen og utstrøkne, fylte fuger gir fasadene en dybde. Fargenyansene i mørtelen varierer også ørlite for hvert volum.

Bygningene har støpte dekker, avstivende betongskiver og kledning med en tradisjonell halvsteins vange. Teglen er trukket inn i interiøret i hjørnekafeen i 1. etasje.

Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter

- Pilestredet 77/79 har usedvanlig vakre murte flater av tegl. Overbevisende volumoppbygging og et tradisjonsrikt håndverk svarer på utfordringen i en kompleks tomtesituasjon med et moderne og framtidsrettet utrykk og beherskede virkemidler. Prosjektet viser stor innlevelse, følsomhet og omsorg for detaljene, muliggjort gjennom et tett og konstruktivt samarbeid mellom arkitekter og murere, heter det i uttalelsen.

Murverksprisen deles ut på Norsk Murdag i Trondheim 15. oktober.  Utdeling av Murverksprisen gjøres i et samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund, Norsk murforum og Byggutengrenser.