Multiconsult vant idékonkurranse i Stavanger

Multiconsults forslag «Årringene» har vunnet idékonkurransen for Arneageren. Stavanger kommune står bak konkurransen. Målet er å ruste opp et av byens mest besøkte byrom.

Arneageren torg har en viktig posisjon for befolkningen i Stavanger, men er preget av tidens tann og ikke optimalt tilrettelagt med tanke på opphold, lek og universell utforming.

- Det var viktig for oss å ha en ydmyk tilnærming til plassen og løse oppgaven med et ønske om å bevare og videreforedle stedets iboende kvaliteter. Samtidig har vi hatt ønske om å utfordre plassen og dens funksjoner, noe jeg mener vi har lykkes godt med, sier tilbudsleder Espen Eek i Multiconsult i en pressemelding.

Utgangspunktet for konseptet Årringer er å ivareta plassens historie og posisjon i byen. Samtidig var det viktig at den tilføres nye funksjoner som optimaliserer bruken av plassen, for folk i alle aldre. Fellesnevneren er urbanisme.

- Vi bestemte oss raskt for å skulle vinne denne konkurransen. Nøkkelen var å bruke vår satsing på urbanisme, og kombinere dyktige medarbeidere fra Multiconsult og LINK arkitektur som er spesialisert til å jobbe med prosjekter i by- og bynære områder, sier Eek.

I teamet bak vinnerutkastet deltok også medarbeidere fra ÅF Lighting.