Foto: Cato A. Mørk / Multiconsult

Multiconsult utvikler holdeplassløsning for elbusser

Multiconsult planlegger løsninger for hurtiglading på en rekke endeholdeplasser i Oslo-området for Ruter.

Det skriver Multiconsult i en pressemelding tirsdag.

I 2019 hadde Ruter 115 elbusser, og det skal nå tilrettelegges for innfasing av enda flere elbusser i Oslo. Målsettingen er at bussparken i Oslo skal være utslippsfri i løpet av 2028, skriver Multiconsult.

En slik omlegging av bussparken krever mulighet for hurtiglading på en rekke endeholdeplasser, og i forbindelse med nye bussanbud i 2021 og 2022 i Oslo ønsker Ruter å tilby slik ladeinfrastruktur på flest mulig endeholdeplasser. Multiconsult er nå i gang med å vurdere hvordan slike ladeløsninger kan innføres på rundt 20 endeholdeplasser i Oslo-området.

‒ I dette oppdraget har vi arbeid fra alt fra overordnet kartlegging via forslag til løsninger til myndighetsbehandling frem til rammesøknad. Det er motiverende å arbeide med et slik miljøprosjekt som vil bidra til å elektrifisere bussparken i Oslo og dermed redusere klimautslippene lokalt, sier oppdragsleder Anders Arild i Multiconsult.

Multiconsult skal vurdere økt plassbehov på endeholdeplassene, tilrettelegge for ny ladeinfrastruktur og servicebygg for busspersonell. Hensikten med prosjektet er å bidra med nødvendig infrastruktur for å elektrifisere rutebusstrafikken i Oslo i løpet av 2028.

Nødvendig ladeinfrastruktur består av nettstasjon, pantograf, likerettere og fordelerskap. Hurtiglading på endeholdeplassene vil typisk vare i ti til 15 minutter. Når valgt løsning er tatt, skal det søkes om ramme for el-ladeinfrastruktur og servicebygg på de aktuelle endeholdeplasser, noe som krever en omfattende høringsrunde, heter det i pressemeldingen.