Ny E16 mellom Åsbygda og Olum. Ill. Statens vegvesen

Multiconsult tildelt kontrakt for E16 Åsbygda-Olum av Skanska

Multiconsult er valgt som rådgiver for Skanska rundt byggingen av ny E16 mellom Åsbygda og Olum. Byggherre i prosjektet er  Statens vegvesen Region Øst. Verdien av kontrakten til Multiconsult er estimert til å være minst 50 millioner kroner.

Oppgaven omfatter ingeniørtjenester for prosjektering og arbeidet vil starte umiddelbart og vare til 2022.

Prosjektet inkluderer prosjektering og bygging av 10,5 kilometer tofelts vei med midtrekkverk, forbikjøringsbaner og stopplommer. I tillegg blir det ytterligere en kilometer fylkesvei, cirka fem kilometer drifts- og skogsbilveier, to større kryssinger ved Kleggerud og Olum og flere konstruksjoner.