Multiconsult søker Senior Geotekniker

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom våre kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2300 medarbeidere.
Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor sju forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn

Multiconsult Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø og kontorer i de tre nordligste fylker samt på Svalbard. Vi er i dag totalt 160 medarbeidere. Regionen utfører flerfaglig rådgivning og prosjektering, inkludert kartlegging av fysisk miljø og grunnundersøkelser. Kompetansesenteret for kyst-, marin- og arktisk teknologi i Multiconsult er lokalisert til vårt kontor i Tromsø.

FirmaAssessit for Multiconsult
FylkeTroms
StedTromsø
Søknadsfristsnarest

Vi har stor oppdragsmengde og søker derfor en erfaren medarbeider med geoteknisk bakgrunn, minimum 10 års erfaring fra anleggs- eller rådgivningsvirksomhet.
Som medarbeider i avdeling Geo, Tromsø, med 40 ansatte, vil du bli en del av et spennende miljø med bredde- og spisskompetanse innenfor fagfeltene geoteknikk, miljøgeologi, bergteknikk og grunnundersøkelser. Av disse arbeider 11 personer med geotekniske problemstillinger. Multiconsult har i dag over 40 års erfaring innen geotekniske grunnundersøkelser og rådgiving i Nord-Norge, og har i den sammenhengen opparbeidet seg en unik kunnskap om grunnforholdene i regionen.

Grunnundersøkelsene utføres av vår feltavdeling som for tiden også betjener 3 landrigger og 2 borebåter.

Våre arbeidsoppgaver omfatter alt inne tradisjonell landgeoteknikk, som blant annet:

 • Stabilitetsberegning
 • Bæreevnevurdering
 • Fundamentering
 • Fyllinger og skjæringer
 • Byggegroper

I tillegg gjør vi veldig mye innen kystnær geoteknisk prosjektering. Her samarbeider vi også med Multiconsult Marin-avdeling i Tromsø, som er et ledene fagmiljø inne marinteknikk med ekspertise innen bølgekrefter, strøm, forankring mm. i tillegg til prosjektering av marine konstruksjoner. Våre oppgaver er blant annet:

 • Kai- og havneanlegg
 • Moloer
 • Sjøfyllinger
 • Utbedring av farleder

Vårt miljø i Tromsø leder også Multiconsult sitt arbeid innen arktisk prosjektering, der arktisk påkjenning og permafrost er en sentral del av vurderingene.

Dine arbeidsoppgaver vil spenne fra rådgivning og prosjektering til oppdragsledelse og kundeoppfølging. Som medarbeider hos oss har du store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag.

Multiconsult setter kompetanse og menneskelig utvikling høyt. Vi arbeider i tverrfaglige team og det legges til rette for varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Vi har en variert kundebase med oppdrag for blant annet Kystverket, Statens vegvesen, kommuner, offentlige og private utbyggere på land og på sjø. Innenfor vår portefølje av prosjekter vil arbeidsoppgavene hovedsakelig være relatert til prosjekter i Nord-Norge og på Svalbard. Avhengig av oppdragsmengde og interesser kan det også være aktuelt å delta på prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør eller sivilingeniør med spesialisering innen geoteknikk
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, fleksibel og omgjengelig med evne til å jobbe i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

 • God tverrfaglig forståelse og kunne takle grensesnitt mot andre fagområder og prosjektaktører
 • Være løsningsorientert og ha en praktisk tilnærming til oppgavene
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser

Multiconsult tilbyr

 • Utviklende og interessante arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for deltakelse i internt landsdekkende kompetansenettverk med 80 geoteknikere
 • Godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fem uker ferie - og fri mellom jul og nyttår samt i påsken
 • Nye og moderne lokaler
 • Firmahytter
 • Aktivt bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter
 • Nærhet til flott natur og turmuligheter

Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende.

Kontaktpersoner

Per Kristian Øwre

Partner/Regionleder

pko@assessit.no

+47 913 75 565

Kristin Senderud Storli

Seniorkonsulent

kst@assessit.no

+47 934 07 653


Søk stilling

Vis flere stillinger: