Multiconsult søker Marinbiolog - Bergen, Tromsø, Ålesund eller Trondheim

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom 45 kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende seks forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel & infrastruktur, Energi og Miljø & naturressurser.

Vi har økende mengde oppdrag som krever kompetanse innen marine økosystemer og biologisk mangfold, og søker derfor medarbeider med bakgrunn innen marinbiologi eller tilsvarende, gjerne med noen års praksis fra rådgivningsvirksomhet.

Firma Multiconsult
FylkeFlere fylker
StedBergen, Tromsø, Ålesund eller Trondheim
Søknadsfrist11.12.2016

Stillingen vil bli knyttet til en av våre GEO-avdelinger som omfatter fagfeltene miljøgeologi, geoteknikk, bergteknikk, grunnundersøkelser, geolab og måletjenester. Kontorsted bestemmes etter nærmere avtale, men mest aktuelt er kontorsted i Bergen, Ålesund, Trondheim eller Tromsø. Som medarbeider i Multiconsult vil du bli del av et spennende miljø med bredde- og spisskompetanse innenfor mange fagfelt, og med mange tverrfaglige utfordringer.

Våre marine oppdrag inkluderer ofte følgende arbeidsoppgaver:

 • Vannforskriften – vurdering av økologisk og kjemisk tilstand og kartlegging av fjæresamfunn med multimetrisk indeks og bløtbunnsfaunaundersøkelser
 • Marine naturtypekartlegginger og kartlegging av biologisk mangfold i sjø med ROV
 • Konsekvensvurderinger av tiltak i strand og sjø
 • Risikovurdering av forurensning i sjø og konsekvenser for naturmangfold
 • Naturmangfoldloven
 • Utarbeiding av overvåkingsprogram og resipientundersøkelser, samt utføring av disse

Avhengig av erfaring vil dine arbeidsoppgaver spenne fra rådgivning og prosjektering til oppdragsledelse og kundeoppfølging. Som medarbeider hos oss har du store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag.

Multiconsult setter kompetanse og menneskelig utvikling høyt. Vi arbeider i tverrfaglige team og det legges til rette for varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Vi har en variert kundebase med oppdrag for blant annet Kystverket, Statens vegvesen, kommuner, offentlige og private utbyggere på land og på sjø. Arbeidsoppgavene vil kunne bli i hele landet. Avhengig av oppdragsmengde og interesser kan det også være aktuelt å delta på prosjekter internasjonalt.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet, ingeniørhøyskole eller tilsvarende med relevant fagvalg
 • Faglig bakgrunn innen ett eller flere av emnene; marinbiologi, marin flora/fauna, sediment/bløtbunnsfauna, prøvetaking og vurdering
 • God kjennskap til Vannforskriften, DN-Håndbok 19, norske rødlister
 • Minimum 3 års relevant erfaring
 • Kjennskap til og bruk av AutoCad eller ArcGIS
 • Førerkort for bil
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, fleksibel og omgjengelig med evne til å jobbe i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • God tverrfaglig forståelse og kunne takle grensesnitt mot andre fagområder og prosjektaktører
 • Være løsningsorientert og ha en praktisk tilnærming til oppgavene
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser
 • Glad i reising og feltarbeid

Multiconsult tilbyr

 • Utviklende og interessante arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fem uker ferie, samt fri i romjul og påske
 • Firmahytter
 • Aktivt bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter

For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med seksjonsleder for miljøgeologi, elin.kramvik@multiconsult.no, mob 952 34 004

Søk stilling