Multiconsult skal vurdere

Statens vegvesen har inngått avtale med konsulentselskapet Multiconsult om gjennomføring av en risikovurdering av forholdene i Oppdølstranda.

Det er Statens vegvesen som opplyser dette på sin hjemmeside vegvesen.no.

Det forutsettes at arbeidet blir gjennomført innen 20. juli 2009.

Risikovurderingen vil være viktig for Statens vegvesens vurderinger om veien kan holdes åpen inntil ny tunnel står ferdig.