Flom rundt jernbanetraseen ved Lillehammer. (Foto: Multiconsult)

Multiconsult skal flomsikre jernbanen i Midt-Gudbrandsdalen

Multiconsult vant Jernbaneverkets oppdrag for flomsikring av jernbanen i Midt-Gudbrandsdalen i konkurranse med fem andre tilbydere.

- Det er gøy å vinne et prioritert prosjekt hos Jernbaneverket. Tildelingen bekrefter at Multiconsult besitter en unik og attraktiv kompetanse innenfor mange fagområder som supplerer vår jernbanetekniske kompetanse. Vi er stolte av å kunne bygge videre på vår banesatsning, sier Helge Johansen, oppdragsleder i Multiconsult.

I tildelingsbrevet legger Jernbaneverket vekt på lokalkunnskap og erfaring med jernbane.

- Multiconsult ble ansett å være tilbyderen med flest ressurser og best kapasitet for oppdraget, både lokalt og med støtte fra virksomheten i resten av landet, heter det i en melding fra selskapet.

Oppdraget, som gjennomføres fra februar til desember 2015, består av utarbeidelse av byggeplaner og tiltak, som vannmengdeberegninger for nødvendige flomsikringstiltak og utarbeidelse av eventuelle reguleringsplaner. Oppdraget har ett års opsjon på forlengelse ut 2016.

Flomsikringen er et tverrfaglig oppdrag som involverer mange fag. Multiconsult leder arbeidet med å finne og utforme de beste flomsikringsløsningene som ivaretar tekniske, økonomiske og miljømessige hensyn.

- Dette er et spennende oppdrag som krever teamarbeid og tett samarbeid med andre fagområder, for å komme fram til gode helhetsløsninger. Vi gleder oss stort til å ta fatt på oppgaven, sier Johansen.