Leif Olav Bogen, konserndirektør regioner Norge og Kari Sveva Dowsett, direktør Vest i Multiconsult. Foto: Multiconsult/Thomas Haugersveen

Leif Olav Bogen, konserndirektør regioner Norge og Kari Sveva Dowsett, direktør Vest i Multiconsult. Foto: Multiconsult/Thomas Haugersveen

Multiconsult kjøper Smidt & Ingebrigtsen

Multiconsult skriver i en melding onsdag morgen at de kjøper Smidt & Ingebrigtsen AS.

– Jeg er veldig glad for at Smidt & Ingebrigtsen har valgt å bli en del av Multiconsult. Med oppkjøpet sikrer vi ytterligere seniorkompetanse som er sentral for de tverrfaglige oppdragene våre, spesielt inn mot samferdsel og bygg- og industrimarkedet. Vi står derfor godt rustet til å ta ytterligere markedsandeler på Vestlandet, sier Leif Olav Bogen, konserndirektør regioner Norge i Multiconsult, i meldingen.

Smidt & Ingebrigtsen er et selskap med rådgivende ingeniører innen bygge- og anleggsteknikk, med hovedvirksomhet på Vestlandet.

- Jeg gleder meg til å få nye dyktige medarbeidere med på laget. Vi vil få tilført sentral seniorkompetanse som vil styrke oss på flere områder. Dette betyr at vi kan påta oss både større og flere oppdrag i årene som kommer, sier Kari Sveva Dowsett, direktør for forretningsenhet Vest i Multiconsult, i meldingen.

Multiconsult peker å at selskapene kjenner hverandre godt og ser et felles potensiale for å utvikle fagmiljøene ytterligere. Begge selskapene har en sterk ambisjon om at de i felleskap skal kunne tilby både flere og bedre tjenester for markedet på Vestlandet.

– Multiconsult var vårt naturlige førstevalg for et salg. Dette både fordi Multiconsult er et svært kompentet fagmiljø som vil gi gode utviklingsmuligheter for våre ansatte, og fordi vi kjenner medarbeiderne som trivelige mennesker som vi gleder oss til å bli kollegaer med, sier Tore Johan Smidt, daglig leder i Smidt & Ingebrigtsen AS, i meldingen.

Multiconsult overtar aksjene i Smidt & Ingebrigtsen i februar 2022. Samlokalisering i Multiconsult sine lokaler i Bergen er tenkt gjennomført i løpet av våren 2022.

Smidt & Ingebrigtsen ble etablert i 1999 og er lokalisert i Bergen.