Andrei Lobov er tilsatt i digitaliseringsprofessorat ved NTNU.

Multiconsult, Aker Solutions, og Digitread støtter digitaliseringsprofessorat

Aker Solutions, Multiconsult og Digitread har inngått en avtale med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet om å støtte et professorat innen digitalisering. Nå er Dr. Andrei Lobov tilsatt i professoratet.

Digitale tvillinger, samt kunstig intelligens, maskinlæring og simuleringer er de viktigste områdene som professoratet omfatter. Avtalen om gaveprofessoratet ble inngått med Dr Andrei Lobov i begynnelsen av juni, skriver Multiconsult i en pressemelding.

– Dette professoratet er en spennende kombinasjon av ingeniørfaglige utfordringer inspirert av næringen, og friheten til å søke etter systematiske måter å løse komplekse prosjekteringsutfordringer. Dette vil kreve kunnskapsintegrasjon fra ulike områder, sier Andrei Lobov.

Etablerer akademisk miljø

Professoratet utføres ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP) på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Som en del av gaveprofessoratet vil Lobov etablere et akademisk miljø på området, for å bidra til forskning på relevante temaer innen digitalisering, støttet gjennom pågående prosjekter hos de tre partnerne. I tillegg vil han samarbeide med forsknings- og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

– I forskningen vil jeg konsentrere meg om evnen til å handle raskt og digitalt, og se sammenhengen mellom en overordnet oversikt over et system og dets grunnleggende elementer. Det kan bidra til å forstå hvordan designbeslutninger kan påvirke hele systemet eller produktet gjennom de ulike fasene og omvendt, påpeker Lobov.

Professoratet ved NTNU starter offisielt i september 2019.

Spennende forskning
Aker Solutions, Multiconsult og Digitread er tre sterke partnere fra forskjellige bransjer som alle bidrar inn i forskningen, med felles mål om å få større kunnskap innen automatisering og optimalisering av design for bygging og drift. I tillegg gir professoratet et godt samarbeid mot akademia og legger til rette for læring på tvers av bransjer gjennom tett samarbeid mellom de industrielle partnerne, står det i meldingen.

– Norsk industri må gjennomgå en omstilling der digitale hjelpemidler benyttes til å skape nye former for effektivitet og produktivitet. Dette er en viktig nøkkel til videre konkurransedyktig og bærekraftig industri. Digitread arbeider med å hjelpe industribedrifter digitalisere sine utviklings- og produksjonsprosesser. Samarbeidet rundt professoratet vil sikre at felles kunnskap og at praktiske eksempler i industriell digitalisering videreutvikles i samarbeid med akademia og industri. Vi tror dette blir en viktig arena for industrien og ser frem til å bidra, sier Magnus Normann, daglig leder i Digitread.

– Treffer kjernen av det vi driver med

– Det blir spennende å følge forskningen som treffer kjernen av det vi driver med når det gjelder utfordringer og muligheter innen digitalisering. For Multiconsult bidrar dette til at vi ligger i front i vår bransje, og vi er fornøyde med å bidra sammen med de andre sterke partnerne, sier Øyvind Holtedahl, konserndirektør - Marked, Strategi & Innovasjon i Multiconsult.

– Digitalisering har allerede ført til at store gevinster er realisert innen olje og gass, men potensialet er mye større. Et tettere samarbeid mellom akademia og næringsaktører som ix3 og Aker Solutions kan bidra til at ny kunnskap tas i bruk, sier Are Føllesdal Tjønn, som leder ix3 - Aker Solutions nyetablerte selskap for software-løsninger og digitale tjenester til oljeindustrien.