Mottok internasjonal stålpris for arkitektstudenter

Thea Platou fra Arkitekthøyskolen i Oslo har mottatt ECCS European Student Awards for Architectural Design 2019 for prosjektet “Re Store Fieldworks: Bricolage Barn”.

Prisen ble delt ut under European Steel Design Awards 2019 på MIM - Musical Instruments Museum i Brüssel.

På diplomet står det “in recognition to the outstanding architectural design, using structural steel as a prominent architectural feature in the project».

Jonathan Værnes, tidligere arkitektstudent ved AHO, mottok samme pris.

European Steel Design Awards deles ut av European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) annethvert år for å oppmuntre til kreativ og fremragende bruk av stål i arkitektur.

Den internasjonale juryen består av:
- Lasse Kilvaer, Norge, leder av AC4 Architectural Awards Committee og juryleder.
- Vincent de Ville de Goyet, Belgia, ingeniør, designkontor Greisch
- Philippe Samyn, Belgia, Arkitekt, Samyn og Partnere
- Georg Pendl, Østerrike, president ACE, Architects’ Council for Europe
- Aris Chatzidakis, Hellas, president i European Council for Civil Engineers
- Véronique Dehan, Belgia, generalsekretær ECCS.