Samarbeidsforum for ledninger i grunnen samlet hos RIF. SLGs leder, Magnar Danielsen nede til venstre i bildet. Foto: Liv Kari Skudal Hansteen / RIF

Møttes om ledninger i grunnen

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen møttes nylig hos RIF i Oslo.

De ulike aktørene som arbeider med ledninger i grunnen, var nylig samlet i Oslo hos Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) for å diskutere aktuelle ledningsproblemstillinger av stor samfunnsmessig verdi.

Det skriver RIF i en pressemelding tirsdag.

Representanter for både myndighetene, entreprenørene, de prosjekterende og andre interessenter er faste medlemmer av Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG).

– Skjult infrastruktur har i mange år fått en stemoderlig behandling. Forum for ledninger i grunnen ble derfor etablert. Vi erfarte at det var et betydelig behov for samordning av informasjon og arbeid i forbindelse med graving i grunnen hvor ledningene skapte både konflikter og fremdriftsproblemer, sier Magnar Danielsen, Fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og leder av SLG.

Blant temaene som tas opp i forumet er standardisering av rørtyper, spesifisering av hvordan innmåling skal skje, kostnadsfordeling og plassering av ledninger i grunnen, hvordan oppnå færrest mulig oppgravinger av vei, skriver RIF i presemeldingen.

Blant deltakerne i SLG er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Mattilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges vassdrags og energidirektorat, Norsk kommunikasjonsmyndighet, Statens kartverk, Statens vegvesen, Kystverket, Forsvarsbygg, BA-nettverket, Energi Norge, Geomatikkbedriftene, IKT-Norge, KS-Bedrift, Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Fjernvarme, Norsk teknologi/NELFO, Norsk Vann, Rådgivende ingeniørers forening, Telenor samt Vegforum for byer og tettsteder.