Mot myk landing for boligmarkedet

Etter en lengre tids økning i boligprisene over store deler av landet, synes markedet nå å gå inn for en myk landing. Spesielt i Oslo er det nå et tydelig trendskifte.

Det var for noe over ett år siden en stor frykt for at koronaviruset skulle påføre boligmarkedet en traurig utvikling, og etterlate seg et marked i stabilt sideleie. Slik gikk det definitivt ikke. Godt drevet av nullrente, bedre tid og et ønske om å bruke mer penger på hus og hjem, har boligmarkedet styrket seg og prisene har økt relativt kraftig, i hvert fall mange steder i landet, i løpet av fjoråret. Denne veksten fortsatte også på starten av 2021, men nå ser veksten ut til å dempe seg noe. Prisene når ikke så høyt over prisantydning, det er litt mindre folk på hver visning – og hele temperaturen i markedet har falt noen grader i takt med at våren har kommet.

Det er flere årsaker til dette. Blant annet er det kommet flere boliger ut i markedet. Det betyr mindre press per enhet, noe som gjør at det er flere boliger per kjøper. Ikke minst har det også kommet signaler om at en renteheving kommer stadig nærmere. Dette er som oftest det aller kraftigste incentivet for en rask ending i prisene innen dette markedet, og det er nå tydelig at folk begynner å innse at boliglånene kommer til å bli dyrere etter hvert. Det betyr at selv om man føler man sitter i en trygg og stabil jobb, skjønner man at dette er penger som skal betales tilbake. Dermed har man nå begynt å unngå de aller villeste budrundene, og det er selvsagt positivt. Utviklingen vi har sett det siste året kan ikke fortsette – det må komme en justering.

Justeringene har en tendens til å være størst både opp og nedover i de store byene, og det ser vi også nå, ikke minst i Oslo. Det at man i forrige måned hadde en prisnedgang på 0,2 prosent i hovedstaden tyder på at dette markedet har et trendskifte, i det som vanligvis skal være en het periode. Vi trengte en justering fra slik det var, og vi ser nå ut til å være på vei mot en myk landing. Det er bra, for alle parter. Både kjøperne og selgerne er på sikt tjent med et marked i mer balanse. Dette er også godt nytt for markedet overordnet sett. Hadde denne utviklingen fått fortsette kunne myndighetene kommet banen med sterke virkemidler for å dempe veksten, noe som kunne medført at vi hadde gått inn for en langt hardere landing enn vi nå ser ut til å kunne gå inn på.

My tyder derfor på en vår og sommer med et litt roligere tempo i boligmarkedet, noe som er gode nyheter. Så får vi se hvor lenge dette varer. Vi kan noe frem i tid oppleve at det er for få boliger i forhold til behovet enkelte steder i landet.