Moss Lufthavn Rygge kan bli rammet av streik

All flytrafikk ved Moss Lufthavn Rygge kan bli rammet fra 10. september hvis 25 ansatte innen brann og redningstjenesten går i streik.

Forhandlingene om tariffavtale mellom 25 organiserte i Norsk Tjenestemannslag som arbeider med brann-, redning- og plasstjenester ved flyplassen og NHO Luftfart ble brutt i juni uten enighet, ifølge NRK.

De 25 var inntil november i fjor ansatt i Luftforsvaret og ble lovet av sin nye arbeidsgiver Rygge sivile lufthavn AS at de ikke skulle tape noe ved overflyttingen, opplyser forbundssekretær Tor Erik Granum i NTL på forbundets nettsider.

Det er berammet forhandlinger hos Riksmeglingsmannen 9. september.

Dersom disse forhandlingene ikke fører fram, er det varslet streik fra torsdag 10. september.