Morgendagens krav

Omgivelsene vil stille stadig strengere krav til hva byggenæringen skal skape og hvordan prosjektene blir bygget. I dette bildet vil det bli helt avgjørende med fremoverlente byggherrer som vet hva de skal etterspørre og hvem de bør samarbeide med for å få gjennomført sine prosjekter slik man forventer og krever.