Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenStor jobb for oss i Fiskum Plate og Sveiseverksted, sier t.v. Andrè Olsen og Jørgen Leander t.h. I midten prosjektleder i Statens vegvesen, Tom Hedalen. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Monterer kjempekunstverk på ny E134

Monteringen av kjempekunstverket til rundkjøringen på ny E134 Damåsen-Saggrenda i Sellikdalen er godt i gang.

Den åtte tonn tunge, fire meter høye og 14 meter brede installasjonen i stål settes nå sammen og kles i en industrihall i Hokksund.

Målet er å få utsmykningen av rundkjøringen i Sellikdalen på plass i november for offisiell avduking. Da har det allerede vært trafikk over Kongsberg bru og gjennom rundkjøringen inn til Teknologiparken en tid.

Installasjonen er signert den kjente kunstneren Viel Bjerkeseth, som også har skapt en rekke andre utsmykninger av norske vei- og samferdselsanlegg. Blant dem «Sfæren» ved Hamborgstrømtunnelen i Drammen, melder vegvesen.no.

Møbius-skulpturer
– Skulpturprosjektet har en hovedtittel: «Møbiusvariasjoner», forteller kunstneren, Viel Bjerkeseth.

– Grunnen til det er at jeg i utgangspunktet foreslo tre møbius-skulpturer til tre rundkjøringer; ved Tislegård, Selikdalen og ved Teknologiparken. Teknologiparken ved Johnny Løkka var invitert inn som en del av prosjektet helt fra starten av, som eier og bekoster av skulpturen ved Teknologiparken, men både han og prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen ser jo på prosjektet med Møbius-skulpturene som en del av en helhet, sier hun.

To ble valgt
Under planleggingen har det vært litt fram og tilbake med hvor mange og hvilke Møbiuser som skulle velges. Valget falt til slutt på en stor i Selikdalen og en mindre ved Teknologiparken. Disse møbius-skulpturene har hver sine undertitler.

Selikdalen har skulpturen med tittel «Liggende Møbius», Teknologiparken har skulpturen med tittel «Stående Møbius». Skulpturen «Stående Møbius» som skal til Teknologiparken blir produsert hos OTB Service as i Hokksund. Fiskum Plate og Sveiseverkstad AS lager den store Møbius-skulpturen.

Må deles opp for frakt
Dimensjonene på det kunstverket er så store, at selve monteringen må gjøres i en større industrihall i Hokksund. Når utsmykningen skal fraktes til Kongsberg og Sellikdalen må den deles i to for å få den plassert trygt på lastebil.

I rundkjøringen ved renseanlegget blir den så satt sammen igjen og plassert på en betongsokkel midt i rundkjøringen.

Dato for avduking er ennå ikke satt, men målet er å få et av Kongsbergs nye landemerker på plass og innviet før vinteren tar grep om byen. Skulpturen «Stående Møbius» skal etter planen på plass i rundkjøringa ved Teknologiparken om kort tid.