Jan Werner Hansen (t.v) har solgt Montér Svelvik til Optimera og fortsetter som daglig leder hvor han vil rapportere til regiondirektør Petter Gram (t.h.). Foto: Optimera

Jan Werner Hansen (t.v) har solgt Montér Svelvik til Optimera og fortsetter som daglig leder hvor han vil rapportere til regiondirektør Petter Gram (t.h.). Foto: Optimera

Montér Svelvik får Optimera som ny eier

Eierne av Montér Svelvik selger byggevarehuset til Optimera som driver Montér-kjeden.

– Virksomheten fortsetter med samme navn, alle medarbeidere og enda sterkere proffkundetilbud, skriver Optimera i en pressemelding.

Jan Werner Hansen har drevet byggevarehus siden 1990 i Drammen og i Svelvik siden 2014, først i det gamle anlegget til Hovland Sag. Da «saga» skulle boligutvikles, ønsket eierne å videreføre tradisjonene innenfor trelast og byggevarer ved å bygge helt nytt med Montér Svelvik som leietaker. Byggevarehuset åpnet i 2020.

– Gjennom 32 år har vi hatt et godt samarbeid med Optimera og selskapets forgjengere. Jeg er egentlig klar for 32 nye, men når jeg kikker etter er jeg visst blitt 62 år. Nå får jeg mulighet til å trappe litt ned hvor Optimera tar eier-ansvaret og jeg kun rollen som daglig leder. Optimera vil utvide lokalene og skape selve drømme-byggevarehuset her i Svelvik, sier daglig leder Jan Werner Hansen i meldingen.

Hansen er stolt av å ha skapt gode arbeidsplasser med støtte også fra kona Wenke og sender en varm takk til alle medarbeidere som har vært med på å skape bedriften. Han eier i dag sammen med sønnen Joakim Nebell Hansen som også jobber der. De har 11 faste og fem ekstra medarbeiderne.

'm ikke lenge starter byggingen av nye 800 kvadratmeter butikk og lager. Utvidelsen vil supplere dagens 1.700 kvadratmeter.

– Vi satser videre og er glade for å overta et veldrevet anlegg fra en nær og god samarbeidspartner gjennom mange år. Når Montér Svelvik blir en integrert del av Optimera skaper dette rom for et enda sterkere tilbud til anleggets proff-kunder. IT og logistikk er faktorer som vil bidra til et utvidet produkt- og tjenestetilbud til proffkundene, sier regiondirektør Petter Gram i Optimera, i meldingen.

Montér-kjeden har 140 byggevarehus fra nord til sør med lokale krefter eller Optimera som eier.