Moer sykehjem

Moer sykehjem

Moer sykehjem
Sted: Ås i Akershus
Kontraktssum eks mva: 90 millioner kroner
Prosjekttype: Sykehjem
BRA: Ca 11.000 kvm
Byggherre: Ås kommune
Hovedentreprenør: Ove Skår as
Arkitekt: Nesodden Arkitektkontor
LARK: Blå Landskapsarkitekter
Rådgivende ingeniører: Bygge- og prosjektledelse: A.L.Høyer Askim l RIB: Ing. Seim & Hultgreen l VVS: Lars Myhre Østfold l EL: Ing. Per Ødemark
Underentreprenører og leverandører: Luftbehandlingsanlegg: Klima Ventilasjon Energi l Rør og sanitær: Askim & Mysen Rør l Elektro: Totaltek l Landskapsarbeider: Sarpsborg Park & Anlegg l Energibrønner og stålkjernepeler: Brødrene Myhre l Bærestål: BT Stål l HD-Elementer: Spenncon l HD-Elementer Prosjektering: Norconsult l Mur- og pussarbeider: Murverket l Maling og byggtapetserarbeid: Malerfirmaet Henry Hansen l Mindre står og metallarbeider: Follo Produkter l Utvendig solavskjerming: Vental Solex l Brannsikring: Oslo Brannsikring l Hulltaking/kjerneboring: Diamantboring l Lås og beslag: Vakt Service Alarm & Lås l Glass og aluminiumsfasader: Brødr. Bøckmann l Lydgulv: Aker Byggteknikk l Bano – bad: Bano l Gipsskillevegger: Indian Bygg l Fast gipshimling. Norsk Byggmontasje l Systemhimlinger: Sørlie Prosjektinnredninger 

Kommunens dyreste byggeprosjekt noensinne står klart til å ta i mot 86 eldre beboere.

Det nye sykehjemmet i Ås går mot ferdigstillelse, og har vært kommunens største byggeprosjekt noensinne. Sykehjemmet på Åslund ble bygget på 70-tallet og fikk en utvidelse om lag 10 år senere, men det var både upraktisk og hadde heller ikke stor nok kapasitet til å tilfredsstille behovet. Grunnarbeidet påbegynt i slutten av mars 2006. Hovedentreprisen gikk til Ove Skår AS, som har flere sideentrepriser. Sammen med kommunen har Ove Skår hatt fremdrifts – og koordineringsansvar for disse.

På et høydedrag
Det nye sykehjemmet på Moer, ligger solrikt til på et høydedrag litt utenfor Ås sentrum. Noe terreng er naturlig fall og noe er sjaktet ned. Bygget, med flere sidefløyer, strekker seg over 170 meter, og har en grunnflate på ca 3000 kvadratmeter i to plan pluss underetasje. Det totale arealet er på 11.000 kvadratmeter. Grunnforholdene er løsmasser med enkelte forekomster av fjell. Bygget er fundamentert direkte på fjell eller via stålkjernepeler. Plasstøpt underetasje, med noe konstruktiv betong i sjakter og brannskillevegger, eller bærestål med hulldekker.

– Her har arkitekten tegnet et svært ryddig bygg, uten kompliserte løsninger for oss, sier prosjektleder Ove Skår hos Ove Skår as. Det kan vi være enige i, det nye sykehjemmet er feiende flott der det smyger seg over høydedraget. Nesodden Arkitektkontor, med Øystein Ruud i spissen, har tegnet sykehjemmet, og Blå Landskapsarkitekter har hatt ansvaret for utomhusområdet. I tråd med liknende, nye sykehjem er det anlagt sansehager. De er en del av terapien og vekker minner og gleder. Mange av beboerne kan være propp fulle av energi, og i sansehagen er det meningen at noe av den energien kan tas ut. I et avgrenset og trygt miljø, under oppsyn av personalet, kan beboerne tusle på gangfelt og betrakte blomster og beplanting.

Fløyprinsipp
Hovedinngangen befinner seg i første etasje, sammen med resepsjon, vaskeri, kapell, storkjøkken, og kantine. Kommunens hjemmetjeneste får sin base her, og storkjøkkenet vil også stå for andre leveranser enn bare de interne. Moer sykehjem vil ha 80 enerom på ca 26 kvadratmeter med egne bad, dessuten vil det finnes en egen forsterket, skjermet avdeling. Det er også lagt opp til overnattingsmuligheter for gjester, og romløsninger for ektepar finnes. Beboerrommene befinner seg i første og andre etasje og er organisert etter avdelings – eller fløyprinsippet. Ti og til beboere har hvert sitt rom, med felles fløykjøkken og oppholdsrom. I toppetasjen i midtskipet er det treningssaler og treningskjøkken, i tillegg til ytterligere kontorarealer. Sykehjemmet vil også ha en egen dagavdeling.

Vannbåren gulvvarme
Kommunen har vært fornuftige til å foreta produktvalg som er nærmest vedlikeholdsfrie. Et eksempel er den eksklusive Fynsteglen i fasadene. Det er montert vannpumpe på anlegget og vannbåren gulvvarme i alle gulv. Hele sykehjemmet har balansert ventilasjon.

– Byggetiden har vært realistisk. Det er veldig fokus på at byggetida er feil eller for kort, eller at byggherren har sagt noe feil om byggetiden. Men i kontrakten er det opplyst om forventet byggestart og ferdigstillelse, da må man gjøre grep etter det. Rett og slett ta ballen når startskuddet går, og foreta detaljplanlegging på et tidligere tidspunkt, sier prosjektleder Ove Skår.

Ove Skår as har hatt 20 – 25 mann på prosjektet og har hatt all tømmer – og snekkerarbeid, rigg og drift. Det er ikke innrapport én dags fravær grunnet skade eller ulykke på prosjektet. Som mange andre fikk Moer sykehjem merke vareknappheten, blant annet med dører. Til Ove Skårs store forbauselse var hele Østlandet på et tidspunkt fullstendig frie for bjerkelister.

– Det som ofte avgjør er om et prosjekt er vellykket eller ikke, er hvorvidt samarbeidspartnerne er aktivt med i prosessen, og ikke inntar en tilbakelent holdning. Vi er avhengig av at entreprenørene på de tekniske fagene setter seg inn i feil og mangler og melder fra til konsulentene på et tidlig tidspunkt. Det merkes svært godt om dette engasjementet er tilstede. Her på Moer har dette vært veldig bra, med seriøse folk i alle ledd. Jeg ville ikke nølt med å samarbeide med de samme firmaene på en ny runde, avslutter Ove Skår.

Tekst og foto: Trond Joelson 


Flere prosjekter