Moen gjenvalgt som president i NTF

Ole Øyvind Moen fra Sarpsborg er gjenvalgt som president i Norges Takseringsforbund (NTF). De nye arealreglene for boliger stod sentralt da NTF avholdt generalforsamling sist helg.

Med et eget informasjonshefte vil takstbransjen bidra til å øke kunnskapen om de nye arealbegrepene som skal brukes når en bolig legges ut for salg. Målereglene skal være fullt innført innen 1. juli. Det er fortsatt uklart for mange forbrukere hva de ulike ordene og uttrykkene betyr.

- Derfor har vi laget et omfattende hefte med retningslinjer der all relevant informasjon om temaet er samlet, sier president Ole Øyvind Moen i NTF.
En undersøkelse blant takstmenn landet rundt viste nylig at boligkundenes kjennskap til de nye arealbegrepene er lavere enn ønskelig. Resultatene tydet på at heller ikke meglerne er helt fortrolige med måleregler og uttrykk.
Arealreglene skiller nå mellom primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom). P-rommene er den viktige delen av boligen, og omfatter oppholdsrom som stue, kjøkken, bad og soverom. S-rom er uinnredede rom som kott og boder.
Når en bolig legges ut for salg skal det alltid opplyses hvor stort bruksarealet (BRA) er. BRA er bruttoarealet minus den plassen som opptas av yttervegger. Nå skal det også oppgis hvor stor del av boligen P-rommene utgjør og hvilke rom som er tatt med i denne beregningen.

- Det er naturlig at dette oppleves uvant både for fagfolk og boligkunder. Jo raskere de nye begrepene blir innarbeidet, desto fortere oppnår vi også den informasjonsgevinsten som var hensikten med regelendringene, sier Ole Øyvind Moen i NTF.

Ole Øyvind Moen tar nå fatt på sin andre toårsperiode som president. Han er sivilingeniør og har sin takseringsvirksomhet i firmaet Prosjektforum AS i Sarpsborg. Moen har tidligere vært visepresident og medlem av hovedstyret i forbundet.

Med seg i styret har han Ottar Magne Skare fra Volda som visepresident og Geir Kilmark fra Tromsø, Stein Lindeberg fra Lillesand og Leiv K. Haga fra Stavanger som styremedlemmer. Administrerende direktør i NTF er Arne M. Støbakk.
NTF organiserer ca 1150 takstmenn over hele landet og representerer nær 75 prosent av takseringsbransjen i Norge.