Moelven med god start på 2002

Starten på 2002 har vært bra. Spesielt har utviklingen i Treindustri vært bedre enn forventet, sier konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA i forbindelse med konsernets rapport for første kvartal 2002.

Moelvens driftsinntekter i første kvartal ble NOK 1132,6 millioner sammenlignet med NOK 1100,6 millioner for samme periode året før. Driftsresultatet ble NOK 23,3 mill. mot NOK 32,4 samme periode i fjor. Et noe svakere driftsresultat i år i forhold til i fjor skyldes at vi ved inngangen til forrige år fløt på gode priser fra 2000, kommenterer Alhaug. Noen hovedpunkter fra Moelvens rapport for første kvartal 2002:  Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper.  Produksjonen ved komponentfabrikken i Midt-Norge er avviklet og bemanningen i den norske limtrevirksomheten reduseres. Begge tiltak innebærer en tilpasning til endrede markedsforhold.  Aktiviteten innen Moelven Byggindustri er forventet å øke i annet halvår.  Styret forventer et årsresultat som er noe bedre enn i foregående år.