Moelv barneskole og Moelvhallen

Med ferdigstillelsen av Moelv skole og Moelvhallen tar Ringsaker kommune et solid løft i tilbudet til barn, unge, idrett og folkehelse i Moelv sentrum. Begge prosjektene er gjennomført i to separate samspillsprosjekter med entreprenøren Syljuåsen.

Fakta

Sted: Moelv

Prosjekttype: Skole og idrettsbygg

Bruttoareal: 6.000 kvadratmeter (skole)/5.200 kvadratmeter (hall)

Byggherre: Ringsaker kommune

Samspillsentreprenør og totalentreprenør: Syljuåsen

Kontraktsum eks. mva.: 165 millioner kroner (skole)/161,5 millioner kroner (hall)

Arkitekt: Plan1 (skole)/ JAF arkitektkontor (hall)

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo

Prosjekteringsgruppe: PGL, PGLT, RITB, RIB, RIA, RIBr, RIG
og SØK: Sweco l RIV: GK Rør

Underentreprenører og leverandører (skole og hall): Elektro: Gjøvik Installasjon l Svakstrøm: TeleData Øst l Varme, ventilasjon og sanitær: GK Rør l Utleiepartner: BAS Maskinutleie l Grunn- og utomhusarbeider og riving: Dobloug Entreprenør l Prefab: Spenncon l Stålkonstruksjoner: Åkrene Mek. Verksted l Heis: Orona l Vegg- og takelementer: Ringsaker Takelementer l Lett tak: Lett-Tak Systemer l Mur og flis: Mjøsen Murermesterforretning l Lås og beslag: Lås og Sikring l Adgangskontroll: Stanley Security l Blikkenslager: Gjøvik Blikkenslagerservice l Taktekking og radonmembran: Icopal Tak l Rekkverk: Brødrene Midthaug l Alufasade og glass: Norske Metallfasader l Maler og gulvtapetseringsarbeider: Syljuåsen maleravdeling l Systemvegger og -himlinger: Tøftum Innredning l Blokkvegger og tribune l Trysil Byggprodukter l Solskjerming: Vental l Kjøkken og kantine: Lillehammer Storkjøkken

Leverandører (kun hall): Limtre: Moelven Limtre l Basseng- og teknologi: Processing Norge l Fabrikkbetong: Betong Øst l Sportgulv og utstyr: Egas Sport l Utstøping betong: Betongmann l Takløsning svømmehall: Tata Steel l Armering: Norsk Stål l Jernbinding: Gundersen Entreprenør l Adgang- og billettsystem og garderobeskap: Klubben l Fasadelementer: Paroc Panel System l Himlinger: Moelven Modus l Alufasade og glass: Østlandske Fasadeteknikk

– Det er en ekstrem forvandling og nesten en ny bydel i området

sør for Moelv sentrum. Dette er en av de viktigste brikkene i vårt arbeid med kommunens strategi som er vekst og utvikling, sier bygg- og eiendomssjef Petter Granum i Ringsaker kommune.

Med byggingen av den nye barneskolen og Moelvhallen med flerbrukshall og to badebasseng i tillegg til opparbeidelse av infrastruktur i området, har kommunen investert nærmere 600 millioner kroner. Skolen i seg selv er det største skoleprosjektet Ringsaker kommune har ferdigstilt.

– Når vi bygger så gjør vi det helhetlig, ordentlig og med skikkelig kvalitet, fastslår han.

Ringsaker kommune har tidligere vedtatt en skoleprioritering. Den nye barneskolen som stod ferdig høsten 2017, erstattet to barneskoler i Moelv. Prosjektet startet med en anbudsprosess om en samspillsentreprise for bygging av den nye skolen, som er dimensjonert for 420 elever, i tillegg til rehabilitering av den eksisterende Moelvhallen med utvidelse for et nytt badebasseng.

Rimeligere med ny og kompakt hall

– Vi startet med prosjektutviklingen av både skolen og hallprosjektet i februar 2015 og jobbet med både skoleprosjektet og hallprosjektet til høsten samme år. Byggingen av skolen startet i desember 2015, men hallprosjektet fikk en litt lengre vei. Vi så at risikoen for rehabiliteringen av den gamle hallen var høy og kalkulerte samtidig et nytt hallprosjekt som ble mer lønnsomt for byggherren, sier prosjektleder Anders Myhre i Syljuåsen.

Resultatet ble en helt ny og kompakt Moelvhall som skal være klar til åpning etter påske. Den gamle hallen blir revet og i området rundt skolen og hallen vil det også bli etablert to fotballbaner, basketballbane, en treningspark med apparater og lekeapparater. Uteområdet vil bli ferdigstilt før sommeren 2018.

Prosjektet ble dermed organisert som to samspillsentrepriser. Moelv barneskole som rommer 1.-.7 trinn, er på totalt 6.000 kvadratmeter. For dette prosjektet har entreprenøren hatt en kontrakt på 165 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Moelvhallen er på 5.200 kvadratmeter og her har Syljuåsen hatt en kontrakt på 161,5 millioner kroner eks. mva. Byggearbeidene for hallen startet høsten 2016.

Rådgivere, underentreprenører og leverandører har i det store bildet bidratt til begge prosjektene.

– Prosjektene har to forskjellige arkitekter i utførelsesfasen. For skolen ble det utarbeidet et forprosjekt av Larkas, som vi overtok og videreutviklet sammen med Plan1. For Moelvhallen har JAF arkitektkontor vært arkitekt, opplyser Myhre.


Ny skole bygget inntil gammel gård

Selve skolen er et tradisjonelt bygg over tre etasjer med bærekonstruksjon i stål og betongdekker.

– Det spesielle med skolen er at vi har koblet den nye skolen til Stallåven, som er en del av Mo gård, Ringsaker kommunes tusenårssted, forteller Myhre.

Den nye administrasjonsdelen som er koblet til den gamle låven, er bygget opp i samme form som en gammel låve som tidligere stod på tomta, men det nye bygget har fått en fasade i sementbaserte fasadeplater.

Veggkonstruksjonen for undervisnings-bygget er prefabrikkerte veggelementer i tre fra RVT, som er forblendet med tegl. Taket til administrasjonsbygget er bygget av ferdige takelementer. I tillegg er det glass og aluminium i fasaden til skolebygget.

Skolen består av klasserom med tilhørende allrom for hvert trinn. Arealet er fleksibelt og består også av flere spesialrom for sløyd, musikk, kunst og håndverk, naturfag og bibliotek. I selve hjertet av skolen er det en aula hvor det er plass til alle skolens elever. For skolen er fargepaletten brukt flittig, og det er flere kunstinnslag med bruk av folie med flotte motiver på enkelte dører og vegger.

Myhre forteller at hele skoletomta opprinnelig bestod av fjell.

– Vi måtte sprenge 6.000 kubikkmeter fjell for å komme ned til riktig nivå. Alle massene er gjenbrukt i begge prosjektene. Det ble etablert et knuseverk på tomta for å håndtere massene. Det har vært en solid jobb for grunnentreprenøren, sier han.

Satser på stålbasseng

I byggingen av Moelvhallen har entreprenør og byggherre hatt et stort fokus på bygget skal bli et bygg for fremtiden. Det er krevende når det både skal være et konkurransebasseng og et opplæringsbasseng i bygget.

– Det blir ikke bygd svømmebasseng så ofte i Norge. Vi har stilt svært strenge krav til korrosjonsmiljøet i svømmehallene. Det gjelder både oss selv og ikke minst leverandørene våre. Vi måtte blant annet til Tyskland for å finne festemateriell som tilfredsstilte kravene våre, sier Myhre.

I samråd med byggherren vedtok entreprenøren å satse på to stålbasseng.

– Vår vurdering er at dette var den beste løsningen både for installasjon, fremtidig drift og vedlikehold. Vi var på flere befaringer ved andre badeanlegg som kan vise til gode erfaringer med stålbasseng, sier han.

I Moelvhallen har selve svømmehallen en bærekonstruksjon i limtre. Ellers har bygget en bærekonstruksjon i stål og betong. Veggkonstruksjonen er sandwichelementer med innslag av fasadeplater.

Entreprenøren kan vise til en svært stor verdiskapning i prosjektene.

– Syljuåsen er en entreprenør som satser på norske håndverks-
tradisjoner og har selv stått for betong-, tømrer- og brannsikkerhetsarbeid i tillegg til all maling og byggtapetsering, opplyser Myhre.

Teknisk fokus

Prosjektene har hatt et stort fokus på teknikk. Granum i Ringsaker kommune forklarer at en av årsakene til det er tidligere erfaring med kranglete tekniske anlegg i prosjekter kommunen tidligere har gjennomført.

– Vi har hatt prosjektet hvor vi har jobbet med reklamasjoner og utfordringer på de tekniske anleggene i flere år etter ferdigstillelse. Vi mener nøkkelen er å sette av godt med tid i sluttfasen og gå grundig gjennom anleggene og teste. For disse prosjektene er prøvedriftsperioden utvidet fra 6 måneder til ett år for å sikre at vi får testet anleggene for alle årstider. Etter et halvt års drift fungerer skolen veldig bra, sier han.

For energi og teknikk lever de to byggene i et samspill. På Moelvhallen er det installert et solfangeranlegg på hele 450 kvadratmeter som også skal levere varme til skolebygget når det settes i drift. Planen er at solfangeranlegget skal varme opp alt vann i bassengene når de fylles opp for første gang.

– Så vidt vi forstår er dette det største solfangeranlegget som er installert på et enkeltbygg i Norge, sier Myhre.


Byggherre og entreprenør i samme båt

Han trekker frem samspillet som det han er mest fornøyd med i prosjektgjennomføringen.

– Syljuåsen har hatt et veldig godt samarbeid med byggherren og vi opplever at vi sitter i samme båt. Det gjelder både vår egen organisasjon, men også underentreprenører og leverandører vi har hatt med i prosjektet. Ringsaker kommune legger lista høyt og ønsker kvalitet, det mener vi er oppfylt på beste måte, fastslår han.

Granum i Ringsaker kommune deler oppfatningen om samspillsprosessen.

– Samarbeidet har fungert veldig bra, og vi ser gevinsten av å ha med de samme aktørene både under prosjektering og bygging. Det skaper en helhetlig ansvarsfølelse for prosjektet blant alle involverte, sier han.

Syljuåsen har også sikret seg samspillskontrakten for bygging av nok et stort skoleprosjekt for Ringsaker kommune, nemlig Stavsberg skole og flerbrukshall. Også denne skolen blir dimensjonert for 420 elever.

– Det er en kontrakt vi ikke hadde fått hvis vi ikke hadde gjort en god jobb i disse to samspillskontraktene. Her har vi hatt med oss samarbeidspartnere som vi har gode erfaringer med og som vi vet hva står for. Da blir resultatene gode, fastslår Myhre.


Flere prosjekter