Modulvogntogløsning i Eidskog

Det er nå klart for modulvogntog til og fra anlegget til Eidskog Stangeskovene i Eidskog. Dette er en av strekningene Treindustrien lenge har jobbet for å få åpnet.

Helt siden det ble tillatt med bruk av  modulvogntog i Norge i 2014 har Treindustrien jobbet for å få åpnet veinettet til og fra industrien for slike kjøretøy. Hver strekning må vurderes og åpnes for seg.

- Eidskog Stangeskovene er en av bedriftene som har ventet lenge på å få åpnet relevant strekning inn til sitt produksjonsanlegg. Det å kunne ta i bruk modulvogntog betyr reduserte transportkostnader med 15- 25 prosent for bedriften. Etter fem år med saksbehandling fikk ESAS beskjed om at strekningen skulle åpnes ved oppdatering av veilistene 1. oktober. Kun dager før kom det kontramelding, heter det i en melding fra Treindustrien.

- Veilister skal etter forskrift oppdateres to ganger i året, 1. oktober og 1. april. Treindustrien mener det er uholdbart at bedriften skulle være nødt til å vente helt til neste veilisteåpning i april og har jobbet for å få til en snarlig løsning. Statens vegvesen har nå foretatt en ekstraordinær oppdatering, slik at bedriften slipper å vente til april. Det åpnes for at ESAS kan benytte modulvogntog fra 2. desember. Dette er svært positivt, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Også for Moelven Østerdalsbruket var det skapt forventning om en løsning 1. oktober 2019.

- Her er det krysset ved riksvei 3 på strekningen til Koppang som må åpnes. Det er fortsatt uklart hva som skjer her. Det er helt uholdbart at man må bruke så store ressurser for hver enkelt bedrift for å få effekt av modulvogntogordningen. Det gir ulike konkurransevilkår og uforutsigbarhet som hemmer industriutvikling, sier Heidi Finstad.

Treindustrien holder fortsatt fullt trykk på å finne løsninger for resterende veistrekninger.

- Vi har godt samarbeid med Lastebileierforbundet i saken, som gjør et godt arbeid for norsk næringsliv i denne saken, sier Finstad.