Betongleveranse til forskjæring i tunnel. Ferdigbetongs sjåfør Marcin Witczak.

Mobil milepæl for Ferdigbetong

Ferdigbetong har tatt steget inn på det mobile ferdigbetongmarkedet i Norge.

Nylig satte selskapet opp en mobil betongfabrikk på Filefjell, med avtale om betongleveranser i to år fremover.

– Dette er en milepæl for Ferdigbetong, som nå er inne med sin første fabrikk på det mobile ferdigbetongmarkedet i Norge, sier distriktssjef Ole Martin Woldseth.

Fabrikken skal over en toårsperiode levere 36 000 kubikk betong til et prosjekt der Hæhre Entreprenør er hovedentreprenør. Prosjektet starter ved Varpe bru i Vang kommune, fortsetter over Filefjell, og ender ved Smedalsosen i Lærdal kommune.

– Vi skal blant annet levere betong til drift og brannsikring av tunnel. Betongen skal også brukes til bygging av portaler og bruer, forteller produksjonssjef Thomas Johannessen i Ferdigbetong.

Den mobile fabrikken er betjent av fire blandeoperatører med lang erfaring og høy kompetanse. Ved hjelp av fire betongbiler blir betongen levert til to tunnelstuffer for sprøytebetong og konstruksjonsbetong.

Prosjektet løper fra august 2014 til desember 2016, og byggherre er Statens Vegvesen.