Teamet i Mo Fjernvarme: F.v. Ronny T. Straum (driftsingeniør), Morten Sund (driftstekniker), Terje Sund-Olsen (daglig leder) og Jørn Hanssen (teknisk sjef). Foto: Lars Solbakken

Mo Fjernvarme utvider fjernvarmenettet for 13,6 millioner

Mo Fjernvarme AS investerer 13,6 millioner kroner og utvider fjernvarmenettet til Gruben.

Det er primært byggingen av ny barneskole, allaktivitetshus og et nytt næringsbygg på Gruben som har vært utløsende for prosjektet, samt troen på framtidige aktiviteter langs E12 som vil komme som følge av ny flyplass på Hauan.

- Dette er en bydel som det over lang tid vært ønsket å tilknytte, men som det rent økonomisk har vært vanskelig å gjennomføre, skriver Mo Fjernvarme i en melding.

Grønn bydel

Ny kommunal reguleringsplan for Gruben bydelssentrum, og konkrete byggeplaner i bydelen har gitt grunnlag for å kunne starte opp arbeidet med utvidelsen til våren. Det er et viktig skritt videre med tanke på utviklingen av fjernvarmenettet og en ny grønn bydel i Mo i Rana.

Selskapet har inngått intensjonsavtaler med Rana kommune, GIL Eiendom AS, FIA Eiendom AS og Sentrumsfossen AS om levering av fjernvarme til henholdsvis skole, allaktivitetshus og næringsbygg. I tillegg skal det tilknyttes flere nye leilighetsbygg, som er under planlegging i området.

Ferdig til høsten

Mo Fjernvarme starter detaljprosjekteringen i begynnelsen av 2019, og byggingen i løpet av våren.

Hovedutbyggingen skal etter planen være ferdig 1.oktober neste år. Når alle byggene er tilkoblet vil energileveransen bli på om lag 2,8 GWh/år.

Rørtraseen starter fra eksisterende nett i Ranenget og krysser derfra over elva Tverråga. Videre legges traseen østover langs E12 og opp til Gruben bydelssentrum, til sammen 2,1 km. Hovedtraseen dimensjoneres med tanke på ytterligere utbygginger videre oppover Gruben, og det skal bygges med en høyere isolasjonsklasse enn tidligere for å redusere varmetapene i størst mulig grad.

Enova har gitt tilsagn på 2,7 MNOK i investeringsstøtte til dette utbyggingsprosjektet.