Illustrasjonsfoto.

Misfornøyd med utbyggingen av studentboliger

Utbyggingen av studentboliger går i riktig retning, men tempoet er altfor lavt, mener Norsk Studentorganisasjon.

Studentboligundersøkelsen 2020 slår fast at dekningsgraden for studentboliger er den høyeste siden 1991, men fortsatt et godt stykke unna Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt mål om 20 prosent, skriver VG.

I 2020 er det 14,87 prosent av studentene som har tilgang på studentboliger, mot 14,52 prosent i fjor. NSO-leder Andreas Trohjell krever at kommunene, studentsamskipnadene og regjeringen tar ansvar.

Han sier Solberg-regjeringen har levert på antall boliger de siste årene, og håper og forventer at satsingen fortsetter. Samtidig ber han om at tilskuddene til samskipnadene økes, på grunn av høye tomtepriser.