Minneord: Paul Lødøen

Tirsdag 20. september 2022 tok en fullsatt Nordstrand kirke farvel med en av bygg- og eiendomsnæringens store profiler, Paul Eirik Lødøen.

Paul døde 9. september etter lang tids kamp mot aggressiv kreft. 31. oktober ville han fylt 74 år.

Paul Lødøen var gjennom hele sitt yrkesaktive liv det man uten å overdrive kan beskrive som «et byggende menneske.»

Etter fullført befalsskole og militærtjeneste, tok han ingeniør- og økonomiutdannelse. I 1974 begynte han i Ingeniør F. Selmer AS, først som prosjektingeniør, og snart som anleggsleder. I 1977 fikk Paul tilbud om et bygge-oppdrag i øystaten Bahrain i den persiske gulf. Han sa uten betenkningstid, Ja!

Året etter ble det overflytting til De forente arabiske emirater, som prosjektleder for deler av en større flyplassutbygging. To år senere overtok han som daglig leder av Selmers virksomhet i Qatar.

I 1982 flyttet Paul og familien til Florida i USA hvor konsernet hadde betydelig virksomhet innen eiendomsutvikling. Her ble bl.a den norske paviljongen på Epcot senteret i Disney World realisert.

Etter åtte års utenlandstjeneste for Selmer, valgte Paul i 1985 å skifte beite. Han tok utfordringen å bygge opp Eeg Henriksen Bygg AS i Oslo. Mange dyktige medarbeidere fra Selmer fulgte etter Paul, og i løpet av imponerende kort tid, var Eeg Henriksen Bygg en slagkraftig enhet med gode resultater og volumvekst. I 1997 ble han konsernsjef i NCC Norge som da hadde overtatt det tradisjonsrike Eeg-Henriksen AS. Han sluttet i 2002 og etablerte i første omgang sin egen rådgivningsvirksomhet. Høsten 2004 ble han ansatt som adm. direktør i Oslo S Utvikling (OSU) som han ledet frem til 2015 da han gikk av med pensjon.

Byutviklingsprosjektet, Barcode, står igjen som et imponerende ettermæle og bilde på Pauls evne og pågangsmot til å realisere visjoner. Han var aldri redd for å ta en diskusjon og kamp for det han trodde på. I dag jobber det 12 500 mennesker i Barcode, hvor de fleste kan reise kollektivt eller sykle til og fra jobb, hvilket utgjør en stor miljøgevinst. Akkurat dette perspektivet var han stolt over å ha bidratt til!

Paul Lødøen engasjerte seg også i byggenæringens organisasjoner og mange møteplasser. Han har vært styreleder i EBA og i Bygg og Anlegg Media. Han var også aktivt med i utviklingen av Byggenæringens Landsforening (BNL). Han var alltid opptatt av at byggenæringens aktører sto sterkere sammen, enn hver for seg!

Helt til det siste hadde han flere styreverv - bl.a i Oslo Airport City og entreprenørselskapet, HENT AS.

Paul Lødøen vil bli husket som en representativ ildsjel i bygg- og eiendomsnæringen. En mann som sto trygt, uansett arena - og som alltid argumenterte entusiastisk, tuftet på solide kunnskaper og erfaringer. Han hadde et imponerende nettverk og bekjentskaper i samfunns- og næringsliv, noe den store deltagelsen i hans bisettelse viste.

Gjennom en lang og tung sykdomsperiode beholdt Paul sitt gode humør. Han var alltid en engasjert samtalepartner, og fulgte ivrig med på det som skjedde i byggenæringen, ikke minst på bygg.no.

Våre tanker går til familien, hans kone Kari, tre barn og åtte barnebarn.

Vi lyser fred over Paul Eirik Lødøens gode minne.

På vegne av byggenæringens bedrifter og organisasjoner:
Sverre A. Larssen, Terje R. Venold, Egil Vedal og Leo Nygænen