Minde barnehage

På Wergeland i Bergen har Byggmester Hitland ført opp en barnehage med kapasitet på 140 barn.

Fakta

Sted: Wergeland, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, barnehage

Bruttoareal: 1.400 kvadratmeter

Tiltakshaver: Bergen kommune

Byggherreombud: HR Prosjekt

Totalentreprenør: Byggmester Hitland

Arkitekt: Tysseland Arkitektur

Rådgiver: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Anko l Grunnarbeid/VA: Rune Nordahl Entreprenørforretning l Anleggsgartner: Tommys Hage og Anlegg l Asfalt: Hordaland Asfalt l Gjerde og porter: Solheim Gjerdenett l Betongarbeid: Thorsteinsen Entreprenør l Fasadeplater: Optimera l Smed: Børø Stål l Takelementer: Sotra Takstol l Taktekking: Proplan l Vinduer: H-vinduet Magnor og Gjesdal Aluminium l Innervindu og innerdører: Nordic l Ytterdører: Gjesdal Aluminium l Skyvedører og innv glassfelt: Hodneland l Blikkenslager: Beslag og Balkonger l Maler og gulvlegger: Malermester Torgersen l Rørlegger: Bergen og Omegn Rørinstallasjon l Elektro: Monsen Elektro l Ventilasjon: Ventilasjon Varme Teknikk l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Bergen Låsservice l Storkjøkken: Norrøna l Kjøkken og stellebord: Ludvigsen Interiør l Fast innredning, fingarerobe: Faginnredning l Byggevarer: Optimera l Mobilkran: Hitland og Herland Transport l Transport og mottak byggavfall: Leknes Containerservice

Barnehagen er tegnet av Tysseland arkitektur og ført opp i en totalentreprise. Tiltakshaver er Bergen kommune. Bygget er på 1.400 kvadratmeter og har en etasje. Byggestart var i september 2016 og barnehagen ble overlevert 1. desember i 2017.

140 barn

Styrer Bente Hammersland forteller at Minde Barnehage har seks hjemmeområder med en kapasitet på til sammen 140 barn.

– Vi har temarom for musikk, drama, forming, motorikk og også vannlek. I uteområdene har vi Bybanen, rutsjebane, disser, sandkasse, utehus, bålhus og amfi, sier Hammersland.

Hun legger til at en brukergruppe ved barnehagen har fått komme med innspill til løsninger og også noe i forhold til fargevalg.

Minde barnehage har cirka 38 årsverk.

God byggeprosess

Byggeleder Aleksander Løtvedt i Byggmester Hitland forteller at byggingen har gått meget bra.

– Vi brukte mye tid på prosjektering og har ikke støtt på problemer. Vi har gjennomført prosjektet med lean tilnærming. For meg har dette vært et lærerikt prosjekt. Jeg har vært med fra starten og styrt fremdriften, sier Løtvedt.

65 peler

Minde Barnehage ligger på Wergeland på Minde. Tomten ligger på en sprengsteinsfylling som måtte anlegges etter at de øverste to meterne på tomten måtte kjøres til deponi på grunn av forurensninger. Bygget står på 65 betongfylte stålrørspeler som går fra to til 18 meter ned i grunnen. Under bygget er det radonmembran og opplegg for ventilering.
Barnehagebygget har organisk form. Bærende konstruksjon består av tre med innslag av stålsøyler og gitterdragere. Taket er flatt og bæres av Sotrabjelken. Teknisk rom er plassert på taket. Fasadene har lys grå platekledning og svak lys grå stående dobbelfalset trekledning. Innvendig er det brukt tre lyse pastellfarger. Det er belegg på gulv, hard gips på vegger og systemhimlinger. Våtrom har våtromsbelegg, baderomspanel og faste himlinger.

Master i Arkitektur Thomas Tysseland i Tysseland arkitekter forteller at bygget er formet med en myk bue mot barnas uteareal, noe som gir en overdekning og trygghet for barna og samtidig er åpen mot barnas inneareal.

– Prosjektet har også hatt et bevist forhold til bruk og ikke bruk av farger og slik sett fremstår barnehagen som et balansert bygg i forholdet til omgivelsene. Bygget er plassert på tomten slik at det danner en naturlig og likevel åpen skjerm for vær og vind, sier Tysseland.

Bodene etablerer en tunfølelse på lekeplassen, slik at barna ikke føler at de leker i samme plan som bilene på parkeringen. Det er også en tydelig inndeling av programmene utvendig, slik at en kan ha adskilte aktiviteter gående uten at han på sykkel forstyrrer de som planter i plantekassene.

– Utvendig er det etablert overdekkete arealer som er lune kroker på vindfulle dager og enda lunere på solfylte maidager. Fra lekeplassen er det god kontakt med de som er inne. Ved levering og henting vil en få god kontakt med de som henter og de som venter. Slik kan barnet forstå det å bli levert på en mer skånsom måte, ikke bare bli forlatt i et rom. Det er transparens i rommene som barna møter først inne i bygget. Her kan en se fra grovgarderobe inn i hjemmeområdet. Vi har valgt å eliminere en barriere så godt som mulig, dører, slik at en skal kunne slippe å ha for mange stengsler. Derfor er det åpent mellom rom og soner som er knyttet sammen og beriker hverandre, sier Tysseland.

Han forteller at kommunikasjonsrommet (ikke gangen) er formet som en bevegelig romlig sammenstilling. Inne i hjemmeområdene er en hjemme, her har en et rom som er oversiktlig og med store vinduer som går helt ned i barnehøyden. Rommet har hjørner hvor en kan se inn til de andre barna i naborommet, slik vil samspill og kontakt forsterkes. Det tette båndet mellom hjemmeområdet og lekeplassen vil være det viktigeste grepet som gjør at barnehagen blir en og at alle kan ha et godt samspill.

– Temarommene ligger ut mot den stille siden av barnehagen, slik kan ro, læring og herjing utøves uten at det blir forstyrrelser. Samlingsrommet er lagt mellom kjøkken og amfirommet, slik har vi klart å finne hjertet i barnehagen. Slik kan alle samles i et rom som er opp til 150 kvadratmeter, barnehagens storstue, sier han.

Passivhus

Bygget er et passivhus. Det er i snitt drøyt 30 cm isolasjon i taket og 20 pluss 10 cm i yttervegger. Trykktesting viser en luftveksling på 0,4, som er under kravet til passivhus. Bygget har robuste materialer med lang levetid. Oppvarming skjer med gulvvarme og er basert på fjernvarme. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Det ble praktisert rent rørt bygg under oppføringen.

– Vi arbeidet i soner og hadde faste rutiner for rengjøring, noe som var effektivt. Rom der vi kappet materialer var kledd med plast og utstyrt med støvsugere, sier Løtvedt.

Bygget har en hovedinngang og to avdelingsinnganger. Både bygg og uteområder har universell utforming. Det er delt i fem brannseksjoner. I snitt har 15-20 personer vært i aktivitet på byggeplassen. Barnehagen er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter