Første halvdel av togstrekningen Nykirke-Barkåker er allerede overlevert av underbygningsentreprenør SapiNor. Andre halvdel av under bygningsentreprisen overleveres til våren. Her fra området rundt nye Horten stasjon.
Foto: Aerial Geo Survey  / Bane Nor

Milliardstrekningen i rute på Vestfoldbanen

Bane Nor er i rute på den 13,6 kilometer lange strekingen mellom Nykirke og Barkåker på Vestfoldbanen, men alt har heller ikke gått på skinner.