Milliardstøtte til EU-infrastruktur

EU deler ut 170 millioner euro til infrastrukturprosjekter av vital betydning for hele Europa.

EU-kommisjonen har offentliggjort hvilke prosjekt som får støtte fra det transeuropeiske transportnettet (TEN-T) med formål om å bygge og forbedre viktig transportinfrastruktur i hele EU.

- Det er med glede jeg i dag har underskrevet avgjørelsen som gir grønt lys til å avsette 170 millioner euro av TEN-T-budsjettet til å medfinansiere viktige infrastrukturprosjekt som innebærer en merverdi for hele Europa, ssier EU kommisjonens nestformann med ansvar for transport, Siim Kallas.

Han påpeker at mange av kronene går til prosjekt som vil gjøre transport mer miljøvennlig, samt bring Øst- og Vest-Europa nærmere sammen. I tillegg mener han det er viktig å støtte OPS-prosjekt i forskjellige land.

Her er listen med EU-prosjektene som får støtte